Cyfieithydd (rhan amser) Mabis Iaith – Menter a Busnes

10 Hydref 2019

Teitl y Swydd:                   Cyfieithydd (rhan amser)

Prosiect:                             Mabis

Adran:                               Corfforaethol

Lleoliad:                              Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy, neu Meifod

Rheolwr Llinell:                  Uwch Gyfieithydd Mabis Iaith

Graddfa:                            4

Contract:                          Rhan-amser @ 60%.  Hyd at Ragfyr 2020 i gychwyn

Cyflog:                              £23,639 pro rata

Sgiliau Dwyieithog:         Hanfodol

 

Mabis Iaith

Mae Mabis Iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen o safon uchel  i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Mabis wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen yn fasnachol ers deng mlynedd bellach, ac rydym ni’n awyddus i ehangu ein portffolio o wasanaethau.

Nod y Rôl

I ddarparu a chydlynu gwasanaeth cyfieithu a phrawf ddarllen i Menter a Busnes ac i gleientiaid Mabis.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Cyfieithydd-2.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.