Cyfarwyddwr Artistig – National Theatre Wales

15 Gorffennaf 2019

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol – gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy’n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy’n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy’n cael effaith fawr wedi’i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru.

I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o’n gwefan, gweler isod, neu cysylltwch â’n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar Ghosh.Hoyle.Search@gmail.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  1800 o’r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/cyfarwyddwr-artistig/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.