Cydlynydd Hwb Mentergarwch – Menter Môn

8 Ionawr 2019

Bydd yr Hwb Mentergarwch yn ysbrydoli entrepreneuriaid ac yn darparu pecyn cymorth i’w harwain nhw ar hyd y daith.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd cyfrifoldeb dydd i ddydd am brosiect Hwb Mentergarwch GGC, gan sicrhau gwerth am arian a bod cynlluniau’n cael eu darparu ar amser, i safon uchel a bod yr holl wybodaeth ofynnol yn cael ei rhoi i gleientiaid, rhanddeiliaid a chyllidwyr.

Bydd hefyd disgwyl iddynt ddarparu cefnogaeth busnes cyffredinol, gwybodaeth a chyngor sylfaenol i gleientiaid yr Hwb boed nhw megis cychwyn, newydd neu’n bodoli eisoes. Ymgymryd â diagnostig cyflawn a chwblhau’r holl waith papur perthnasol yn ystod taith y cleient gan gynnwys Cynlluniau Gweithredu, Adolygiadau a Chynllunio busnes sylfaenol. Cyfeirio cleientiaid yr Hwb at Fusnes Cymru a darparwyr cymorth busnes eraill. Cynorthwyo’r Swyddog Cefnogi wrth drefnu gweithdai i gleientiaid yr Hwb ar draws GGC.

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
30,746
Hyd cytundeb
3 mlynedd
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01766 514057
E-bost am fwy o wybodaeth
zoe@mentermon.com
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mentermon.com/swyddi/
Ffurflen gais
01-Ffurflen-Gais-Swydd-Menter-Môn-Cymraeg.docx
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Cydlynydd-Hwb-Mentergarwch.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.