Cydlynydd – Llety Arall

30 Ionawr 2019

Caru Caernarfon? Eisiau swydd llawn amrywiaeth a phrofiadau newydd?

Yn dda gyda phobl? Eisiau gweithio i rymuso’r gymuned?

Cyflog: £18,000 y flwyddyn (pro-rata)

Oriau Gwaith: 30 awr (oriau i amrywio yn ôl diwrnod yr wythnos a’r tymor)

Cytundeb 12 mis i’w adolygu yn ddibynnol ar lwyddiant y busnes

Mae menter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon yn dymuno penodi Cydlynydd i fod yn gyfrifol am farchnata a goruchwylio’r busnes.

Mae disgwyl fod gan ymgeiswyr y gallu i weithio’n annibynnol, sgiliau cyfathrebu gwych yn y Gymraeg a sgiliau TGCh rhagorol.

Disgrifiad swydd a ffurflen gais: www.lletyarall.org | post@lletyarall.org

Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.