Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS – Menter a Busnes

8 Hydref 2019

Prosiect:                                 Gwasanaeth Cefnogi Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Cymru gyfan

Rheolwr Llinell:                      Cydlynydd Prosiect SMS

Gradd:                                      3

Cyflog:                                    £19,376-£21,072

Cytundeb:                              Ystyrier ceisiadau am swydd llawn neu rhan amser

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Nod y Rôl

Prif nod y Gwasanaeth Cefnogi yw galluogi ac annog partneriaethau a grwpiau cydweithredol newydd i ddatblygu syniadau prosiect a chyflwyno ceisiadau yn ystod y cyfnodau ymgeisio sy’n weddill ar gyfer yr SMS.

Bydd Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS yn gyfrifol am weithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer grŵp o  hwyluswyr hunangyflogedig gan sicrhau bod yr holl waith papur a thystiolaeth gefnogol  yn cael eu cyflwyno’n gywir ac yn brydlon.

Bydd y swydd hefyd yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol  ar ran Cyswllt Ffermio yn unol â chyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Cydlynydd-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.