Cydlynydd Gwaith Technegol/Cylchol – Tai Ceredigion

5 Gorffennaf 2019

Cyflog: Pwyntiau: 28 – 32 (£27,248.31 – £30,077.03)

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Uwch Syrfëwr Asedau

Adran: Gwasanaethau Eiddo

Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf 2019 (canol dydd)

(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 5 Awst 2019

Disgrifiad swydd
TechnicalCyclical-Co-ordinator-18-06-2019-cym.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.