Arweinydd Pwnc TGCh & Llythrennedd Digidol – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

11 Chwefror 2019

Graddfa Cyflog £23,720 – £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2019, neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl  fywyd yr ysgol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN   (Ffôn:  (01970) 639499  e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk) neu oddi ar wefan yr ysgol www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Mawrth 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.