Rheolwr Datblygu Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad (Twristiaeth a Lletygarwch) – Menter a Busnes

2 Rhagfyr 2019

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                     Bwyd

Lleoliad:                                  Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm Arloesedd a Mynediad i Farchnadoedd Newydd

Gradd:                                     5

Cyflog:                                    £32,785-£34,835

Cytundeb:                              Parhaol – llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser: isafswm 30 awr yr wythnos)

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i weithio ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig i:

  • gynnig cyfleoedd prawf fasnachu amrywiol a chyffrous i fusnesau bwyd a diod o fewn y sector dwristiaeth a lletygarwch
  • adnabod cyfleoedd newydd i fusnesau (busnesau bach a chanolig eu maint – SMEs) allu tyfu eu busnesau drwy dargedu’r sector dwristiaeth a lletygarwch
  • datblygu’r sector bwyd twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru   
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu-1.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.