Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Powys – Mudiad Meithrin

7 Tachwedd 2018

AIL HYSBYSEB

Dyddiad cau 11:59yh ar yr 18.11.18

Gweler y swydd ddisgrifiad isod am fwy o fanylion am y swydd.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Carys Gwyn, Rheolwr Talaith y Gogledd Ddwyrain  01970 639639 neu carys.gwyn@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Swyddog-Ti-a-Fi-Teithiol-gogledd-Powys.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.