Swyddog Pwnc Hanes a’r Dyniaethau – CBAC

16 Ebrill 2018

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon neu ddarlithwyr cymwys a phrofiadol am swydd Swyddog Pwnc Hanes fydd hefyd yn cyfrannu’n ehangach o fewn y dyniaethau. Mae’r swydd hon yn cynnwys rheoli a datblygu cymwysterau ac asesiadau, arwain o ran adnoddau addysgol a darpariaeth DPP, a chyfathrebu â chanolfannau.                                        Bydd angen gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a darperir cyfle i gaffael a mireinio’r sgillau hynny.

Pecyn hael i gynnwys 33 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc, cynllun pensiwn cyfrannol CARE a pholisïau cyfeillgar i’r teulu.

Dyddiad cyfweld: rhwng 16 a 23 Mai 2018

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan, gweler isod, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189. 

Cyflog
£50,103 – £53,070 (gyda dyfarniad cyflog Ebrill 2018 i ddilyn)
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cbac.co.uk/swyddi/?language_id=2
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.