Swyddog Plant a Theuluoedd Menter Brycheiniog a Maesyfed – Cyngor Sir Powys

19 Rhagfyr 2018

37 awr, Cyfnod penodol tan 29/11/2019

Graddfa 6 (Pwynt 21 i Bwynt 23) £20,541 i £21,693 y flwyddyn £10.6469 i £11.2441 yr awr

Lleoliad: I’w gytuno yn Sir Frycheiniog neu Sir Faesyfed

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed yn chwilio am Swyddog Plant a Theuluoedd ar gyfer cyfnod mamolaeth.

Yn ystod cyfnod y swydd, prif ffocws y gwaith fydd gweithio gyda phlant a theuluoedd yn gymunedol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd drefnu a chynnal digwyddiadau cymunedol, trefnu a chefnogi digwyddiadau i deuluoedd ifanc, a gweithio gydag ysgolion i gefnogi rhieni sy’n dewis addysg Gymraeg i’w plant.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd weithio gyda chymunedau penodol i drefnu a chynnal gweithgareddau i oedolion o bryd i’w gilydd.

Byddem yn croesawu ceisiadau i weithio yn rhan amser neu i rannu swydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.powys.gov.uk/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.