Swyddog Casglu ac Adrodd Data – Cyngor y Gweithlu Addysg

10 Hydref 2018

(2 swydd)

£23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio o fewn y tîm Data sydd newydd ei greu, bydd y Swyddogion Casglu a Adrodd Data yn gyfrifol am gasglu a chynnal data a gedwir ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg ar gyfer cynhyrchu adroddiadau dadansoddol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhifog iawn gyda phrofiad o ddadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn fedrus iawn wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office, cronfeydd data ac offer adrodd a bydd ganddynt y gallu i weithio’n gywir gyda dull gweithredu trefnus a strwythuredig iawn. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol i’r swydd.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gwyl banc a diwrnod braint).

Cynhelir cyfweliadau ar 13 Tachwedd 2018.

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.