Swyddog Ieuenctid Hŷn RhCT – Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

7 Chwefror 2018

Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdfrydig i weithio fel rhan o dîm y Fenter i sicrhau llais a gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir. Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang am ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a chodi awydd pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd y swyddog yn cydweithio â’r Urdd ac adran ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, ac i ddatrys problemau’n ddiplomyddol yn ogystal â’r gallu i weithio yn annibynnol, o dan bwysau, a chyfathrebu’n dda gan arwain gweithredoedd a syniadau pobl ifanc.

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Am ymholiadau pellach, neu ffurflen gais cysylltwch â Einir Siôn 01443 407570    einir@menteriaith.cymru

Dyddiad cyfweliad: 26ain o Chwefror 2018

Cyflog
£21,004 y flwyddyn
Ffurflen gais
ffurflen-gais-swyddog-ieuenctid-hŷn-2018.docx
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-swydd-Swyddog-Ieuenctid-hŷn-Rhondda-Cynon-Taf-Gorff.-2017.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.