Rheolwr Cynhyrchu (cyfnod mamolaeth) – Theatr Genedlaethol Cymru

8 Hydref 2018

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gweithredu fel Rheolwr Cynhyrchu ar gynyrchiadau’r cwmni, yn gyfrifol am adnoddau technegol y cwmni, ac yn gyfrifol am reoli a gweithredu polisïau a strategaethau iechyd a diogelwch. Disgwylir i’r person a benodir fod â phrofiad o weithio ym myd y celfyddydau ac yn ymwybodol o’r hyn a ddisgwylir o Reolwr Cynhyrchu.  Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau rheoli ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes.

Lleoliad: Caerfyrddin

Llawn amser hyd at 31 Hydref 2019 (cyfnod mamolaeth)

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Am fanylion pellach a ffurflen gais, gweler wefan isod.

01267 233882

swyddi@theatr.com

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 angharad.leefe@theatr.com

Gwefan am fwy o wybodaeth
theatr.cymru/swyddi/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.