Prif Swyddog – Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

11 Gorffennaf 2018

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, yn awyddus i benodi unigolyn egnïol, brwdfrydig a threfnus i arwain tîm o staff a gweithio o dan oruchwyliaeth y Pwyllgor Rheoli er mwyn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cyflog: £27, 358 – £29,055 (yn seiliedig ar bwyntiau 30-32 awdurdodau lleol)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o arwain a rheoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn adeiladu ar y partneriaethau sydd yn bodoli a datblygu’r Fenter ymhellach.

Am fanylion pellach, cysylltwch ag Owain Glenister trwy e-bostio menter@micnpt.org neu ffonio 01639 763819.

Cynhelir cyfweliadau: 30/07/2018

Disgrifiad swydd
swydd-ddisgrifiad.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.