Pennaeth, Ysgol Gymunedol Cylch Y Bala – Cyngor Gwynedd

14 Mehefin 2018

518 o blant (3 – 18 oed) Ysgol Grŵp 4

Dyddiad dechrau 1 IONAWR, 2019

Gwahoddir unrhyw rai sydd â diddordeb a/neu sydd angen gwybodaeth ychwanegol i drafod yn anffurfiol gyda Mr. Garem Jackson (Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd) Rhif Ffôn 01286 679467. Ffurflen gais ar gael gan y Swyddog Gweinyddol, Uned Gefnogi Addysg, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA (rhif ffôn: 01758 704114), a’i dychwelyd i’r cyfeiriad uchod erbyn hanner dydd, dydd Iau, 28 Mehefin, 2018.

Mae’r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl y bydd pob un o’i staff a’i wirfoddolwr yn rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.

The Authority will request an enhanced disclosure on behalf of the successful candidate from the Disclosure and Barring Service.

Manylion pellach a ffurflenni cais am y swydd yma ar gael ar: www.gwynedd.gov.uk/swyddi www.twitter.com/Cyngor Gwynedd  01286 679076

(This is an advertisement for a Headteacher for a new All-through School for Y Bala for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.)

www.gwynedd.llyw.cymru

Cyflog
Pwyntiau (L21 – L27) £64,417 – £74,615
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.