Pennaeth Coleg Menai a Meirion Dwyfor – Grŵp Llandrillo Menai

5 Mawrth 2018

Dyma gyfle eithriadol i unigolyn ymroi i arwain o fewn Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor; rhan annatod o Grŵp Llandrillo Menai – un o’r grwpiau mwyaf o golegau yn y D.U.  Wedi ei sefydlu, yn 2012 o ganlyniad i ddwy broses uno, mae’r Grŵp yn cynnig cefnogaeth ac ymrwymiad gan staff neilltuol a dawnus, a’r cyfle am gydnabyddiaeth broffesiynol sylweddol.

PENNAETH COLEG MENAI A MEIRION DWYFOR

£95k – £105k yn ogystal â buddion:

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn chwilio am Bennaeth brwd, strategol gyda ffocws ar fusnes i yrru Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor trwy eu Cynllun Strategol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wireddu cenhadaeth ac amcanion cyffredinol y coleg trwy feithrin diwylliant o ansawdd, gwella parhaus, arloesi, entrepreneuriaeth a sefydlogrwydd ariannol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o uwch arweinyddiaeth a bydd yn rhwydweithio’n fedrus, bydd ganddo/ganddi enw da am gyflawni, gwybodaeth ragorol am agenda ôl 16 a bydd yn deall agweddau diwylliannol ac ieithyddol ein cymunedau lleol.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd yw hanner dydd, 19.03.18 ar gyfer tynnu’r rhestr fer, a chynhelir y cyfweliadau ar 12.04.18. Mae Grŵp Llandrillo Menai yn ddarparwr blaenllaw ym maes addysg ddwyieithog, felly mae’n angenrheidiol i’r ymgeisydd siarad Cymraeg a bod ganddynt ymrwymiad cryf i’r Gymraeg a’i diwylliant.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.gllm.ac.uk/jobs
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Mawrth 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.