Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – CAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr)

9 Mawrth 2018

22.5 awr yr wythnos, i’w gweithio’n hyblyg gan gynnwys gyda’r nosau ac efallai rhai penwythnosau

Yn gweithio o Gaerfyrddin, a chan deithio’n helaeth ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin

Dyddiad Cau:  Canol dydd, dydd Mercher 21ain Mawrth  2018

Dyddiad Cyfweld: Dydd Iau 29ain Mawrth  2018

Gwahoddir ceisiadau am Gynorthwy-ydd Prosiect i gefnogi gwaith y Swyddog Gwirfoddoli Gwledig i gyflwyno prosiect newydd. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau datblygu prosiectau mewn ardaloedd gwledig ac ymgysylltu â mudiadau i wireddu llawn botensial gwirfoddoli. Byddwch yn cynorthwyo gyda chyflwyno’r prosiect, gan gynnwys datblygu cyrsiau hyfforddiant a llogi lleoliadau.

Er mwyn cael pecyn cais, ffoniwch 01267 245555 neu gweler wefan isod.

“Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.”

Cyflog
Pwynt NJC 21: £20,138 pro rata (hyd at 5ed Hydref 2019 wedi’i ariannu gan LEADER Sir Gaerfyrddin) 
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cavs.org.uk/
Ffurflen gais
Rural-Volunteering-Project-Assistant-Application-Form-March-2018-3.doc
Disgrifiad swydd
Job-Description-Rural-Volunteering-Project-Assistant-Cymraeg-Mar-2018-3.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Mawrth 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.