Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Profiadau Myfyrwyr) – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

12 Ionawr 2018

Cyfeirnod y Swydd:   00682

Campws Abertawe

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant yn chwilio am unigolyn brwd, llawn cymhelliant a threfnus dros ben gydag awch am wella profiadau myfyrwyr i ymuno â’n Hadran Profiadau Myfyrwyr yn Gynorthwyydd Gweinyddol.

Byddwch chi’n gweithio i gefnogi profiadau myfyrwyr gyda ffocws ar gefnogi digwyddiadau a phrosiectau ac yn darparu pwynt cyswllt cyntaf oddi mewn i’r adran, gan ymgysylltu’n uniongyrchol â’r myfyrwyr â’r staff. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwch chi’n brofiadol o ran darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid a chefnogi ymdrechion y tîm i gyflawni ei nodau a’i amcanion gyda sgiliau trefnu heb eu hail. Byddwch chi’n frwd ac yn gallu addasu ac yn gallu dangos eich bod chi’n gallu gweithio’n dda yn rhan o dîm. Byddai profiad o roliau sy’n cynnig gwasanaeth i fyfyrwyr yn fanteisiol.

Byddwch chi’n gweithio’n gartrefol mewn amgylchedd dwyieithog a bydd eich Cymraeg llafar ac ysgrifenedig o safon uchel.

Lleolir y rôl ar gampws Abertawe gyda’r disgwyl y byddwch chi’n gweithio ar draws pob campws yn rheolaidd.

Buddion yn cynnwys:

  • Gwyliau â’r hawl i 28 diwrnod y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
  • Cynllun Pensiwn USS
  • Cyfleoedd ar gyfer dysgu & datblygu
  • Cynllun Seiclo i’r Gwaith

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol, gweler isod, neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Dyddiad cau:  28 Ionawr 2018, 5yp

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
£18,777 – £20,989 y flwyddyn
Hyd cytundeb
Parhaol
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.