Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog (Cymraeg) – Prifysgol Caerdydd

11 Gorffennaf 2018

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £16,654 – £18,263 y flwyddyn, pro-rata        (Gradd 2)

Rhif y swydd: 7527BR

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio fel Derbynnydd Gyda’r Nos) (dydd Llun i ddydd Iau rhwng 1600 a 2115 (yn ystod y tymor yn unig – 35 wythnos).

Prif ddiben y rôl yw cynnig gwasanaeth proffesiynol a chroesawgar.  Felly, dylai fod gennych sgiliau ardderchog o ran cyfathrebu a chynnig gwasanaeth i gwsmeriaid.  Dylech allu gweithio’n dda mewn tîm, datrys problemau a bod yn barod i gymryd y cam cyntaf.

Dylech fod wedi gweithio mewn swyddfa yn flaenorol, a byddai profiad o’r sector addysg uwch o fantais. Dylai fod gennych sgiliau TG da (gyda holl becynnau MS Office).

Swydd barhaol ran-amser yw hon, dechrau 3ydd of Fedi.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Sarah Kennedy – KennedySL@caerdydd.ac.uk

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Am fwy o fanylion ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=7527BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.