Cyfieithydd – CBAC

12 Hydref 2018

Cyfieithydd

£24,864 –  £26,490

Bydd deiliad y swydd, i’w lleoli yn swyddfa CBAC, Caerdydd, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC, gan gyfieithu a golygu dogfennau amrywiol. Dylai fod gan ymgeiswyr radd yn y Gymraeg neu gymhwyster tebyg, sgiliau TGCh a phrofiad o gyfieithu a golygu.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189.   

Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.