Cyfarwyddwr Anweithredol/Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg – Estyn

6 Mehefin 2018

Fel aelod o Fwrdd Strategaeth Estyn, byddwch yn cynnig safbwynt allanol a newydd i drafodaethau, yn ogystal â her adeiladol annibynnol. Mae rôl y Cyfarwyddwr Anweithredol yn Estyn yn un ymgynghorol, sy’n llywio rhesymu a gweithrediad y Bwrdd; ac:

  • ehangu gorwelion y Bwrdd wrth bennu strategaeth trwy ddod â gwahanol brofiadau a chefndiroedd perthnasol i’r Bwrdd
  • herio’r broses ffurfio polisi mewn modd adeiladol
  • cefnogi a monitro perfformiad a chynnydd rheolwyr wrth fodloni amcanion a nodau bodloni eu hunain bod gwybodaeth  ariannol yn ddibynadwy a bod.

Bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus:

  • ddangos y wybodaeth, y medrau, y profiad a’r gallu i arwain sy’n ei alluogi i feddwl yn strategol
  • meddu ar ddealltwriaeth o faterion llywodraethu corfforaethol ac atebolrwydd
  • meddu ar fedrau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Yr ymrwymiad amser disgwyliedig presennol yw 15 diwrnod y flwyddyn ar gyfer rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol / Aelodau o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfa Estyn yng Nghaerdydd fel rheol.

Am fanylion ar sut i ymgeisio gweler wefan isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 yb, 25 Mehefin 2018.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.estyn.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-estyn/swyddi-gwag
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.