Cydlynydd Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst – Menter Iaith Conwy

14 Chwefror 2018

Oriau Gwaith: 15 awr yr wythnos

Hyd y Contract: Blwyddyn

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Y Sgwâr, Llanrwst

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am gydlynu a sicrhau gweithrediad pob elfen o Raglen Weithgareddau Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst. Mae’r rhaglen yma wedi ei chynllunio ar ôl ymgynghori efo’r cyhoedd. Y prif elfennau fydd; TELYN LLANRWST, LLINELL AMSER LLANRWST, GWLÂN, CAERDROIA, CHWARAEFA GAMPAU.

Mae croeso i chi gysylltu am fwy o fanylion. Cais drwy lythyr a CV. Cysylltwch efo Meirion ar (01492) 642357 neu meirion@miconwy.cymru 

Mae’r swydd yma yn cael ei gefnogi gan; Menter Iaith Conwy, Cronfa Treftadaeth y Loteri, Cronfa Partneriaeth Eryri a Cyngor Tref Llanrwst.

Cyflog
£22,000 y flwyddyn (graddfa llawn amser) gyda chyfraniad pensiwn 3%.
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.