Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol – Antena

29 Tachwedd 2018

Dyma gyfle cyffrous i fod yn ran o dim creadigol Antena, cwmni sydd yn gyfrifol am amrywiaeth o gynnwys dyfeisgar ar gyfer nifer o ddarlledwyr ac ar gyfer HANSH.

Bydd y Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol yn rheoli cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol Antena, a’i chynyrchiadau.

Bydd yn gyfrifol am gydlynu ac amserlennu cyhoeddi cynnwys ar dudalennau HANSH i S4C, ac yn arwain strategaeth cyhoeddi a hyrwyddo cynnwys ar y rhwydweithiau cymdeithasol.

Bydd yn gweithio yn agos gyda’r tim cynhyrchu er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn addas ar gyfer y platfformau, ac yn cyrraedd y gynulleidfa darged yn effeithiol.

Bydd yn arwain ar ddadansoddi data ac ystadegau ac yn adrodd yn ôl i’r tim cynhyrchu.

Bydd yn sicrhau bod cynnwys y rhwydweithiau a phlatfformau yn gyfoes a ‘byw’ drwy adolygu ac addasu cynnwys yn barhaus er mwyn ymateb i ddigwyddiadau.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd gyfrannu at syniadau cynnwys, a bod yn ran o dim creadigol cyffrous.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd fod yn barod i weithio tu allan i oriau gwaith arferol ac ar benwythnosau yn ôl yr angen.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad a dealltwriaeth o reoli a chynllunio strategaethau ar gyfer platfformau digidol.

Bydd yn meddianu ar sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg, a’r gallu i ysgrifennu ar gyfer platfformau digidol.

 

YN DDYMUNOL

Profiad o farchnata digidol.

Sgiliau sylfaenol o feddalwedd fidio.

 

Am ffurflen gais cysylltwch a:

Gill Bowen, Antena, Uned 2, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 2BD

e.bost: swyddi@antena.co.uk

Cyflog : I’w drafod

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.