Cydlynydd Cyfathrebu – Cymwysterau Cymru

14 Mehefin 2018

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid

Yn atebol i: Pennaeth Cyfathrebu

Ydych chi’n seren gyfathrebu sy’n awyddus i brofi’ch hun? Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Cyfathrebu gyda Cymwysterau Cymru. Rydym yn sefydliad ifanc a bywiog, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddysgu yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu mewnol. Mae manylion llawn y rôl ar gael ar ein gwefan.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2018 – hanner dydd

Cyswllt: Alan Morris – Pennaeth Cyfathrebu – 01633 373216

Kate Stokes Davies – Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid – 01633 373259

I ymgeisio, gweler wefan isod. 

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.