Athrawon, e-sgol

23 Tachwedd 2018

Mae e-sgol yn fenter newydd cyffrous i ddatblygu rhagor o gyfleoedd dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion chweched dosbarth trwy gyfrwng electronig a fideo-gynadledda. Mae’r cynllun, a noddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn gofyn am ddatganiad o ddiddordeb gan athrawon profiadol sydd am weithio gyda ni yn rhan amser i gyflwyno’r cyrsiau canlynol i ddisgyblion Chweched Dosbarth: Cymdeithaseg, Seicoleg, Economeg, Troseddeg, Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Electroneg.

Darperir hyfforddiant llawn a thelerau yn unol â strwythur tâl athrawon.

Am ragor o fanylion, trefnu sgwrs anffurfiol neu i gael gwybodaeth ynglŷn â sut i ymgeisio, cysylltwch â: Gwenallt.Ifan@e-sgol.cymru erbyn 14 Rhagfyr 2018.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.