Cydlynydd Eglwysig – Eglwys Bresbyteraidd Cymru

30 Tachwedd 2017

Henaduriaeth Morgannwg Llundain

Gwahoddwn rhai a diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig  i ymddiddori yn y swydd o:

GYDLYNYDD EGLWYSIG

i wasanaethu Eglwysi yng Nghwm Tawe a Chwm Nedd.

Oriau – 35 awr yr wythnos

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Hedd Morgan yn Swyddfa Caerdydd, gweler isod.

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, Ionawr 19, 2018.

Cynhelir y cyfweliadau ar Ddydd Llun, 5fed o Chwefror 2018.

Cyflog
Graddfa 26-30 (£24,295 – £26,298), ynghyd â lwfans tŷ a chyfle i ymuno a Chynllun Pensiwn EBC.
Hyd cytundeb
3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
02920 627465
E-bost am fwy o wybodaeth
hedd@ebcpcw.org.uk
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.