Swyddog Maes Ardal Wledig – Menter Iaith Conwy

18 Mai 2020

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ym Menter Iaith Conwy yn Llanrwst.

Swyddog Maes Ardal Wledig

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth.

Oriau: O leiaf 22.5 awr yr wythnos( i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus) Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

(yr ail swydd: Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Gwahoddir ceisiadau am y ddwy swydd naill ai ar wahân, neu am y ddwy gyda’i gilydd os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol.

Cais drwy lythyr a CV.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter Iaith Conwy
Math o swydd
Rhan amser
Cyflog
£20,661 (pro rata)
E-bost am fwy o wybodaeth
meirion@miconwy.cymru
Gwefan am fwy o wybodaeth
miconwy.cymru
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Swyddog.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.