Bydd cefnogwyr yn eisteddleoedd y Kop a Syr Kenny Dalglish yn dadorchuddio baneri’n dwyn y rhifau 96 a 30 arnyn nhw, a bydd y ddau dîm yn gwisgo bandiau du ar eu breichiau.

Bydd teyrngedau i’r cefnogwyr yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau electronig o amgylch y cae.

Bydd munud o dawelwch unwaith eto am 3.06yp yfory (dydd Llun, Ebrill 15), yr union amser y digwyddodd y trychineb.

Bydd baneri’r stadiwm yn cael eu cyhwfan ar eu hanner.

Bydd y stadiwm ar agor yfory i unrhyw un sy’n dymuno eistedd i gofio’r rhai fu farw, ond fydd dim digwyddiad swyddogol.