Tân Llangamarch: cynnal angladdau’r teulu

Diweddarwyd  
Y tŷ fferm yn Llangamarch, Powys

Y difrod i’r ffermdy yn Llangamarch

Llun: BBC News/PA

Fe fydd angladd teulu a fu farw mewn tân yn Llangamarch ym Mhowys ar Hydref 30 yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Chwefror 24.

Bu farw dyn 68 oed, David Cuthbertson, ar Hydref 30 y llynedd, ynghyd â phump o blant -Just Raine (11), Reef Raine (10), Misty Raine (naw), Patch Raine (chwech) a Gypsy Raine (pedair). Bu’n rhaid eu hadnabod nhw a’u tad gan ddefnyddio DNA.

Llwyddodd tri o blant i ddianc cyn i’r adeilad ddymchwel yn y tân.

Mae cwest i farwolaethau’r chwech wedi’i agor yn Aberdâr a’i ohirio ar ôl i’r heddlu ddweud bod ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Fe fydd adolygiad yn cael ei gynnal yn Y Trallwng cyn i’r cwest barhau ar Ebrill 6.

Erthyglau perthnasol

Straeon poblogaidd