Hysbysebu Swyddi

Pam hysbysebu swydd gyda Golwg / Golwg360?

Dyma rai o’r rhesymau pam bod cynifer o gwmnïau a sefydliadau’n hysbysebu eu swyddi yn Golwg ac ar Golwg360:

  • 20% i ffwrdd am osod hysbyseb ar y ddau gyfrwng
  • e-gylchlythyr swyddi wythnosol
  • ‘stori penodiad’ yn Golwg i’ch ymgeisydd llwyddiannus
  • cyfle i gael MPU ‘Swydd yr Wythnos’ ar y wefan
  • bydd yr hysbyseb yn cael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol poblogaidd Golwg 360 yn ystod oriau brig

Golwg a Golwg360 – y cyfryngau annibynnol, poblogaidd ar gyfer y gynulleidfa Gymraeg.

 

Gosod eich hysbyseb eich hun

I hysbysebu swydd ar Golwg360 ac yn y cylchlythyr, gallwch greu cyfrif neu fewngofnodi ar-lein.

Gallwch hefyd hysbysebu swydd ar Golwg360 neu yng nghylchgrawn Golwg a thrafod telerau drwy gysylltu â Wendy ar 01570 423529 neu ymholiadau@golwg.com.