Darogan y rygbi – sut wnaethon ni?

 


Blogwyr golwg360 sy’n edrych yn ôl ar y tymor a fu, a gweld pwy oedd agosaf ati …

Mae tymor rygbi arall ar ben bellach, gyda’r chwaraewyr wedi hedfan ffwrdd am eu gwyliau a’r cefnogwyr yn cael hoe fach cyn i bopeth ddechrau eto ymhen ychydig wythnosau.

Mae’n bryd felly i’n blogwyr ni edrych yn ôl ar y tymor a fu, a gweld pa mor agos oedd eu hymgais nhw ar ddechrau’r tymor i ddarogan sut fyddai pethau’n mynd.

Isod mae Rhidian Jones, Owain Gruffudd, Illtud Dafydd ac Owain Gwynedd yn bwrw golwg nôl dros y tymor a fu.

Enillwyr y Pro 12 – Glasgow

Rhidian Jones (Leinster) – Glasgow’n enillwyr haeddiannol diolch i rygbi pert, agored. Tymor siomedig iawn i Leinster ac fe gollodd yr hyfforddwr Matt O’Connor ei swydd.

Owain Gruffudd (Leinster) – Dwi’n siŵr fod gweld Leinster yn disgyn tu allan i’r pedwar uchaf yn y Pro 12 yn sioc i nifer o bobl, ond dwi’n falch fy mod i wedi cydnabod potensial Glasgow i fod yn beryg eleni.

Illtud Dafydd (Ulster) – Colli yn y rownd gynderfynol i’r Pencampwyr Glasgow!

Owain Gwynedd (Leinster) – Falch i weld bod yr arbenigwyr eraill yr un mor anghywir am Leinster ag oeddwn i, ond gwyliwch allan am bwy arall nes i sôn am … Glasgow!

Cwpan Ewrop – Toulon

RJ (Saracens) – Galacticos oedrannus Toulon yn ennill a Clermont yn colli – mae cwpan Ewrop mor ailadroddus! Saracens yn cyrraedd y rownd gynderfynol.

OGruff (Clermont) – Torcalon yn y rownd derfynol eto i Clermont eleni, a dim sioc i weld Toulon yn ennill unwaith eto. Mae rhywun yn teimlo mai mater o amser yw hi cyn i Les Jaunards gipio prif wobr Ewrop.

ID (Clermont) – Colli yn y ffeinal, gyda Toulon yn dangos eu profiad o ennill.

OGwyn (Toulon) – Mi ddudish i do!

Cwpan Sialens Ewrop – Caerloyw

RJ (Gleision Caerdydd neu Gaerloyw) – Roedd y belen grisial yn gywir tro yma, gyda’r Gleision yn edrych yn dda yn y gemau grŵp ond yna’n llipa yn erbyn y Dreigiau.

OGruff (Caerloyw) – Trydydd cynnig i Gymro! O’r diwedd, un yn gywir! Da gweld llwyddiant i James Hook a Richard Hibbard (yn ogystal â Ross Moriarty!).

ID (Gaerloyw) – Curo Caeredin yn y ffeinal.

OGwyn (Chaerloyw) – rhywun yn sylwi patrwm? Cywir eto. Siom bod Hook a Hibbard ddim am fod yn chwarae yn y brif gystadleuaeth tymor nesa ar ôl colli i Bordeaux 23-22.

Cwpan LV – Saracens

RJ (Northampton) – Un arall o fawrion Lloegr aeth â hi. Tila iawn oedd ymdrechion rhanbarthau Cymru, ac eithrio’r Gleision yn curo Wasps ar ôl bod ar ei hôl hi o 42-17!

OGruff (Caerfaddon) – Dim digon o wybodaeth am ail dimau clybiau Lloegr, felly rôl i’r dis oedd Caerfaddon. Caerwysg hefyd wedi gwneud yn dda.

ID (Sale) – Heb gyrraedd y rownd gynderfynol, felly bell bant!

OGwyn (Harlequins) – Pawb yn anghywir … ond mi oedd darogan enillydd fel dewis ‘lucky dip’.

Enillwyr Uwch Gynghrair Cymru – Pontypridd

RJ (Pontypridd) – Byddai’n braf gweld rhywun yn rhoi her i Bontypridd ond maen nhw ben ac ysgwydd uwchben pawb, a’r cefnogwyr yn cadw eu hymlyniad at draddodiad y clybiau a oedd mor gryf yng Nghymru cyn proffesiynoldeb.

OGruff (Pontypridd) – Dim lot i ddweud yn fan hyn. Ffefrynnau clir unwaith eto eleni. Bydd Cwins Caerfyrddin yn siomedig i lithro o’r tri uchaf erbyn diwedd y tymor.

ID (Pontypridd) – Wedi ennill eleni yn hawdd.

OGwyn (Pontypridd) – Neb yn gallu stopio Ponty ETO … wel, heblaw Pen-y-bont ar ddau achlysur. Da er iechyd clybiau Cymru bod mwy na Ponty wedi ennill cwpan.

Chwaraewr i serennu yn y Pro 12

RJ (Rory Pitman) – Gwnaeth Pitman argraff ar ddechrau’r tymor ond methodd e â chael lle cyson yn nhîm cyntaf y Scarlets, er ei gais nodedig i guro Leinster. Ymhlith rhai o’r sêr tymor yma roedd Scott Williams, Rhys Webb, Craig Gilroy a Finn Russell.

OGruff (Nikola Matawalu) – Perfformiadau Rhys Webb wedi bod yn anhygoel eleni. Matawalu yn parhau i fod yn un o chwaraewyr mwyaf cyffrous rygbi. 8 cais eleni ddim yn ffôl.

ID (Dave Denton) – Heb chwarae llawer, dim ond tymor byr gafodd e, rhwng Tachwedd a Mawrth.

OGwyn (Scott Williams) – Fel ddudodd sylwebydd o Iwerddon tymor yma “a Rolls Royce of a player”. Wedi dod allan o gysgod Jon Fox i’r Scarlets. Mwy o hynny yng Nghwpan y Byd gobeithio.

Prif Sgoriwr Ceisiau y Pro 12 – Rhys Webb

RJ (Hanno Dirksen) – Gwalch arall aeth â hi, sef Rhys Webb, sy’n dipyn o beth am iddo dreulio talp o’r tymor yng ngharfan Cymru.

OGruff (George Watkins) – Dim sylw …

ID (Aled Brew) – Dim ond wedi chwarae pedair gêm lawn, heb sgorio unwaith.

OGwyn (Tim Visser) – Dwi’m yn meddwl bod unrhyw ddilynwr o’r Pro 12 wedi rhagweld tymor anhygoel Rhys Webb, ‘Chwaraewr Gorau’r Pro 12’ a phrif sgoriwr ceisiau. Pawb yn hollol anghywir yn fan ‘ma!

Tymor y Dreigiau – 9fed

RJ (wythfed) – Yn nawfed ac wedi esgyn i rownd gynderfynol y Cwpan Her felly roedd y belen grisial yn agos ati.

OGruff (nawfed) – Tymor da i’r Dreigiau, wedi siomi nifer o bobl ar yr ochr orau. Safle yn gywir, yn ogystal â’r ffaith eu bod nhw wedi gwneud yn dda yn Ewrop.

ID (trydydd ymysg rhanbarthau Cymru) – Cyrraedd gêm gynderfynol Ewrop, newyddion da fod Lyn Jones ‘di ail-arwyddo am ddwy flynedd!

OGwyn (seithfed) – Ella bod seithfed bach rhy uchelgeisiol, ond tymor llwyddiannus wrth ystyried eu bod nhw wedi gorffen yn uwch na’r Gleision a chyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Her Ewrop.

Tymor y Gweilch – 3ydd

RJ (seithfed) – Wnes i ddim rhagweld eu tymor da nhw yn y gynghrair ac roedden nhw’n haeddu lle yn y ffeinal mewn gwirionedd. Ond dwy grasfa yn erbyn Northampton yng Nghwpan Ewrop.

OGruff (seithfed) – Dim yr unig un i ddarogan tymor gwael i’r Gweilch cyn y tymor, ond ma’ gin i dipyn o gywilydd erbyn hyn! Perfformiadau cyson gan Dan Biggar, Rhys Webb ac Alun Wyn Jones.

ID (cyntaf ymysg y rhanbarthau) – Rhanbarth cryfaf Cymru, gyda phâr o haneri gorau Cymru.

OGwyn (pedwerydd) – Trydydd, un safle yn well nag oeddwn i’n disgwyl. Tymor llwyddiannus iawn wrth ystyried bod y Galacticos wedi gadael ers amser maith a thîm addawol ifanc yn datblygu!

Tymor y Scarlets – 6ed

RJ (trydydd) – Mae’r garfan wedi edrych braidd yn denau mewn ambell i safle, ond byddan nhw’n fodlon ar gael y chweched safle pwysig.

OGruff (chweched) – Tymor ‘on par’ i’r Scarlets. Parhau yn dîm ifanc fydd yn gallu adeiladu ar eleni. Liam Williams, James Davies, Scott Williams a John Barclay yn sefyll allan.

ID (pedwerydd ymysg y rhanbarthau) – Tymor o sefydlogi, wedi sicrhau eu lle yng nghwpan Ewrop blwyddyn nesaf.

OGwyn (pumed) – Mwy neu lai yn gywir eto, un safle ohoni. Scarlets wedi cyflawni beth roedden nhw angen, sef safle yng Nghwpan Ewrop 2015/16.

Tymor y Gleision – 10fed

RJ (pedwerydd) – Wps!

OGruff (pedwerydd) – Lle i ddechrau? Mae angen newid mawr yn y Gleision, a hynny i ddigwydd yn gyflym. Anodd fyddai cael tymor gwaeth flwyddyn nesaf i dîm y brifddinas.

ID (ail ymysg y rhanbarthau) – Wedi siomi pawb. Arbrawf Mark Hammett wedi methu.

OGwyn (chweched) – Shambyls oddi ar y cae wedi chwalu unrhyw obaith o lwyddiant. Bechod bod Hammett heb gael y cyfle am sawl rheswm i roi ei stamp. Da gweld mod i’n fwy cywir na phawb arall!

Chwaraewr Cymraeg y Flwyddyn

RJ (Gareth Davies) – Mewn gwirionedd y seren oedd mewnwr arall, Rhys Webb. Gwerth crybwyll Liam Williams hefyd.

OGruff (Gareth Davies) – Cael ei wahardd am bum wythnos yn isafbwynt i’r mewnwr, sydd wedi bod yng nghysgod Rhys Webb o ran Cymru. Haf mawr o’i flaen.

ID (Eli Walker) – Wedi’i anafu yn ystod y tymor, ond mae wedi cael ei enwi yng ngharfan paratoi Cwpan Rygbi’r Byd Warren Gatland.

OGwyn (George North) – Mi oedd North yn serennu i Northampton cyn gweld gormod o sêr i Gymru. Profi yn yr Aviva bod o’n dda yn unrhyw gynghrair.

Chwaraewr Ifanc Cymraeg y Flwyddyn

RJ (Dan Baker) – Dyw e ddim yn ifanc iawn ond dyma oedd ei dymor proffesiynol cyntaf, felly James Davies yw fy nghynnig i am y teitl.

OGruff (Macauley Cook) – Mae Cook yn chwaraewr effeithiol sy’n gwneud ei waith yn dawel bach. Dw i’n dal i feddwl y bydd o yn y tîm rhyngwladol yn y dyfodol, ond, o bosib, angen cadw at un safle.

ID (Ellis Jenkins) – Lot o fwg heb dan. Tymor erchyll i’w dîm, a Josh Navidi wedi camu’r goleuni.

OGwyn (Jordan Williams) – Hynod o dalentog ac wedi dangos fflachiadau gwyrthiol, ond ei amddiffyn yn gadael o lawr. Geith o gyfle fel maswr yn absenoldeb Rhys Priestland?

Un Dymuniad am y Tymor

RJ (canolbwyntio ar rygbi da) – Daeth heddwch o’r diwedd, a thro ar fyd yn yr undeb wrth i Gareth Davies ddod yn Gadeirydd a Roger Lewis yn cyhoeddi y bydd yn gadael fel Prif Weithredwr.

OGruff (Owen Williams) – Chwaraewr y Gleision yn parhau i wella’n araf bach o’i anaf difrifol.

ID (curo De Affrica) – Dim byd pert, ond Cymru o’r diwedd yn cael buddugoliaeth dros un o’r ‘Tri Mawr’.

OGwyn (cyd-dynnu) – Bach o harmoni i weld oddi ar y cae ar y funud. Grêt, da i weld!  Fydd hynny’n gwella neu waethygu efo ymadawiad buan Roger Lewis?

Erthyglau perthnasol

Sylwadau

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.

Rheolau Cyfrannu | Nodi Camddefnydd

Rheolau Cyfrannu

Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.

Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.

Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360 yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.

Iawn

Nodi Camddefnydd

Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y faner nodi camddefnydd sy’n ymddangos wrth sgrolio dros unrhyw sylwad. Os bydd tri pherson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.

Iawn