Tra bo dau

Diweddarwyd am  
Steve Cooper, rheolwr Clwb Pêl-droed Abertawe

Steve Cooper, rheolwr Clwb Pêl-droed Abertawe

Llun Athena Pictures/Getty Images

Bu cryn sôn ers peth amser bellach fod yr Elyrch wedi colli’u ffordd ers cwympo o Uwch Gynghrair Lloegr. Mae beth yn union yw’r “ffordd” honno yn agored i ddadl a thrafodaeth – ond rhan yn unig o’r drafodaeth honno oedd dan sylw y penwythnos hwn.

Oherwydd ar ôl bwlch o 23 o flynyddoedd, o’r diwedd, mae dau Gymro wedi chwarae ochr yn ochr â’i gilydd yng nghanol amddiffyn Abertawe yn y gynghrair, yn y gêm yn erbyn Huddersfield. Peth bach yn y darlun mawr, efallai. Ond i fi, fel cynifer o gefnogwyr yr Elyrch dw i’n siŵr, mae cael dau Gymro ochr yn ochr mewn rhan allweddol o’r cae wrth galon y tîm yn gwneud iddo deimlo cymaint yn fwy Cymreig.

Byth ers i Ben Cabango, y Cymro Cymraeg o Gaerdydd, dorri trwodd i dîm cynta’r Elyrch, dw i wedi bod yn aros bob wythnos i weld ei enw yn nhîm Steve Cooper. Ac wrth i Joe Rodon fod ma’s am dri mis ag anaf, dwi wedi bod yn aros i weld enwau dau Gymro ymhlith y pedwar yn y cefn ers cryn amser.

Ond fe ddigwyddodd e ddydd Sadwrn – Cabango a Rodon ochr yn ochr o’r diwedd. Y ddau Gymro diwethaf i fod ochr yn ochr yn yr amddiffyn yn y gynghrair oedd Kristian O’Leary, un o hyfforddwyr presennol yr Elyrch, a Christian Edwards – mewn gêm yn erbyn Peterborough yn 1997! Fe ddigwyddodd yng Nghwpan Carabao y tymor diwetha’ gyda Cian Harries a Brandon Cooper yn herio Crystal Palace – ond mae pawb yn deall, mae’n siŵr, fod y gwpan mor wahanol.

Darllen rhagor »

Y tad a’r mab a’r byd pêl-droed

Diweddarwyd am  

Graham Potter yw rheolwr Abertawe

Llun: Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Stephen Hedges, mab y cyn-gricedwr Bernard Hedges, yn enedigol o Abertawe ond yn byw yng nghanolbarth Lloegr ac yn dilyn hynt a helynt Aston Villa. Yma, mae’n trafod ei deimladau cymysg ar drothwy gêm Aston Villa yn erbyn Abertawe yn Villa Park yfory…

O ddilyn cwrs ‘Gwleidyddiaeth a Llenyddiaeth’ yn y brifysgol, roedd rhaid i fi ddarllen Fathers and Sons, nofel gan Ivan Turgenev oedd wedi’i lleoli yn Rwsia’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n adrodd hanes y teulu Kirsanov ac yn benodol, Arkady a’i dad Nikolai. Roedd y nofel yn cylchdroi o amgylch y bwlch rhwng hen Rwsia ryddfrydol a’r genhedlaeth newydd o ddynion ag athroniaeth nihilistaidd.

Pan ddaw i chwaraeon yr unfed ganrif ar hugain, does dim bwlch rhyngof fi a fy mab. Mae gwylio gêm, siarad amdani ac edrych ymlaen at yr un nesaf yn ddigwyddiadau cyffredin yn ein tŷ ni. Dy’n ni ddim yn gefnogwyr mawr. Dy’n ni erioed wedi bod yn ddeiliaid tocynnau tymor, a dim ond ambell gêm bêl-droed, rygbi neu griced welson ni. Ond rydym yn dilyn ein timau ac mae ein hwyliau’n codi ac yn gostwng ar sail eu canlyniadau.

Fel y dywedodd ffrind i fi – barista o dde’r Eidal sy’n cefnogi tîm Juventus – eich tîm pêl-droed yw’r un peth na allwch chi mo’i newid. Gallwch chi newid lle’r y’ch chi’n byw a lle’r y’ch chi’n gweithio. Gallwch chi hyd yn oed newid eich gwraig. Ond allwch chi ddim newid eich tîm pêl-droed.

Darllen rhagor »

Ryan Giggs – stỳnt gyhoeddusrwydd fawr Cymdeithas Bêl-droed Cymru?

Diweddarwyd am  

Ryan Giggs yng nghrys coch Cymru

Llun: Ian Smith/PA Wire

Alun Rhys Chivers sy’n dadansoddi’r cyhoeddiad heddiw mai Ryan Giggs fydd rheolwr tîm pêl-droed Cymru…

Byth ers i Chris Coleman adael ei swydd yn rheolwr ar dîm pêl-droed Cymru i fynd i waelodion y Bencampwriaeth at Sunderland, fe fu cryn ddyfalu ynghylch pwy fyddai’n ei olynu – gyda nifer o Gymry blaenllaw’n taflu eu henwau i’r pair.

Yn eu plith roedd is-reolwr ‘Cookie’, Osian Roberts. Does dim dwywaith ei fod yn geffyl blaen yn llygaid y rhan fwyaf o’r cefnogwyr, ac yntau wedi ennyn cryn barch yn rhif dau i Coleman yn ystod ymgyrch fawr Ewro 2016. Mae ganddo gryn enw am hyfforddi hyfforddwyr ac yn sicr fe fyddai wedi gallu parhau â gwaith Coleman heb orfod newid fawr ddim ar y tîm na’r tactegau.

Roedd enwau eraill – llai amlwg, efallai – yn yr het hefyd. Ac yntau newydd gael ei ddiswyddo gan West Brom, roedd Tony Pulis yn un o’r ffefrynnau cyn iddo dderbyn swydd rheolwr Middlesbrough. Roedd y rhestr faith hefyd yn cynnwys Craig Bellamy a Carl Robinson. Ychwanegiad hwyr at y rhestr o ymgeiswyr a gafodd gyfweliad, yn ôl adroddiadau, oedd cyn is-reolwr Cymru, Mark Bowen.

Darllen rhagor »

BLOG: “Rhowch i mi’r hen ffordd Abertawe-aidd o chwarae”

Diweddarwyd am  
Carlos Carvalhal

Carlos Carvalhal

Llun: golwg360 / Alun Rhys Chivers

Dyn o Bortiwgal yw rheolwr newydd tîm pêl-droed Abertawe, ar ôl i Paul Clement gael ei ddiswyddo cyn y Nadolig. Mae’r Elyrch ar waelod Uwch Gynghrair Lloegr. Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n gofyn ai Carlos Carvalhal yw’r dyn all achub yr Elyrch rhag cwympo i’r Bencampwriaeth…

Mae peth eironi yn y ffaith fod gan Garry Monk, cyn-reolwr Clwb Pêl-droed Abertawe, ran i’w chwarae yn niswyddiad y dyn sydd newydd ei benodi’n rheolwr newydd yr Elyrch. Gêm rhwng Middlesbrough, clwb diweddara’ Monk, a Sheffield Wednesday, clwb Carvalhal ar y pryd, arweiniodd at y ddau yn colli eu swyddi.

Roedd enw Monk yn cael ei gysylltu â’r swydd am gyfnod, ond cyn-reolwr Sheffield Wednesday gafodd ei benodi yn y pen draw. Ond mae hynny’n codi cwestiynau am yr hyn ddigwyddodd yn y broses o ddarganfod rheolwr newydd rhwng Gŵyl San Steffan a dydd Iau (Rhagfyr 28).

Tan hynny, roedd nifer o enwau’n cael eu crybwyll o hyd – gan gynnwys dau o fawrion yr Iseldiroedd, Louis van Gaal (Man U gynt) a Frank de Boer. Ond daeth cadarnhad mai Carvalhal fyddai’r rheolwr newydd. Ond roedd e’n dal yn ei swydd pan gafodd Clement ei ddiswyddo – sy’n awgrymu nad oedd e dan ystyriaeth gan yr Elyrch ar y pryd.

Darllen rhagor »

Beth sy’n diffinio clwb mawr?

 
Torfeydd yn gwylio pel-droed

Torfeydd pel-droed

Llun: Simon Brooks

 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn cyffro dros y dyddiau diwethaf ar ôl torfeydd mawr mewn gemau Cynghrair Undebol Huws Gray.

Roedd dros 1,200 yn yr Oval yn gwylio Caernarfon v Porthmadog a dros 600 yn gwylio Y Fflint a Treffynnon a dros  500 yn Rhuthun – Dinbych, ond mae nifer o gefnogwyr yn dadlau ac ymfalchïo yn y ffaith bod torfeydd y Gynghrair yn chwalu rhai Uwchgynghrair Cymru.

Rwyf wedi darllen nifer o sylwadau ar drydar gan gefnogwyr ac, i fod yn gwbl onest, dwi’n siomi braidd gydag agwedd nifer at yr Uwchgynghrair. Mae sylwadau fel  “rydan ni’n glwb mawr,” “mae gennym ni fwy o gefnogwyr na chi”, a “clybiau dwy a dimau sy yn yr Uwchgynghrair” ac yn y blaen.

Darllen rhagor »

Chris Coleman wedi mynd – pwy fydd yn ei olynu?

Diweddarwyd am  
Crys coch, a logo'r Gymdeithas Bel-droed ar y frest

Llun: Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a Tony Pulis…

Ers  i Chris Coleman ymddiswyddo o’i swydd fel rheolwr tîm pêl-droed Cymru a chael ei benodi fel rheolwr Sunderland ddydd Sul, mae’r dyfalu a’r dadlau wedi dechrau am bwy fydd yn ei olynu.

Mae nifer o enwau yn cael eu crybwyll yn cynnwys Ryan Giggs, Tony Pulis, Thierry Henry, Craig Bellamy, Carl Robinson a Mark Hughes.

Mae dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a chyn-reolwr West Bromwich Albion Tony Pulis – a gafodd ei ddiswyddo ddydd Llun –  ond yn ôl cyn-chwaraewr Wrecsam, Waynne Phillips, Giggs fyddai ei ddewis o.

Darllen rhagor »

Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Diweddarwyd am  


Ewros 2016... mor bell i ffwrdd erbyn hyn (Llun: Martin Rickett/PA)
Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg yn ôl dros y gemau…

Dw i’n cofio, pan ddaeth yr enwau allan o’r het, fod pawb yn fodlon ar yr grŵp.

Y timau oedd Serbia (tim da ar y dydd); Iwerddon (yn ôl pawb, tîm ddylan ni ei guro); Awstria (tîm oedd wedi cael Ewro 2016 gwael); a Georgia, tîm arall y dylian ni ei guro’n hawdd; a Moldofa, tîm o’r pot olaf, ond a oedd wedi’n curo ni mewn dipyn o sioc yn 1994. Doedd cewri’r byd pêl droed fel yr Almaen, Ffrainc neu Sbaen, ddim yn ein herbyn ni. 

Roedd nifer o chwaraewyr wedi gadael y garfan ar ôl Ewro 2016 yn Ffrainc. Yn fy marn i, mi ddylia bod un neu ddau arall wedi mynd hefyd.

Darllen rhagor »

Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Diweddarwyd  


Paul Clement yw rheolwr Abertawe
Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty…

Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm lle mae’r ffenest drosglwyddo’n cau ddiwedd mis Awst, roedd gofyn bod gyda ni, fel chwaraewyr, sgiliau trin a thrafod yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth ariannol – heb sôn am dactegau i wybod pa chwaraewyr i fynd ar eu holau.

Dim ond gêm oedd hi i ni, ond dyna’r realiti y cafodd rheolwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr eu hunain yn ei chanol ddoe ar ddiwrnod ola’r ffenest bresennol. Fe gyfaddefodd prif hyfforddwr Abertawe, Paul Clement rai wythnosau’n ôl ei fod e’n teimlo cyffro ond ofn ynghylch yr hyn allai ddigwydd cyn Awst 31.

Ond ar ôl i’r ffenest gau’n glep am 11 o’r gloch neithiwr, mae’n rhaid ei fod e’n teimlo’n hapusach o lawer nag yr oedd e pan gafodd ei brif ymosodwr Gylfi Sigurdsson ei ddenu i Everton ganol y mis.

Darllen rhagor »

BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Diweddarwyd  


Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n datgelu’r stori go iawn y tu ôl i hynt a helynt trosglwyddiad y pêl-droediwr Gylfi Sigurdsson o Abertawe i Everton yr wythnos hon…

Lai na 48 awr ar ôl i Gylfi Sigurdsson symud – o’r diwedd – i Everton am ffi sydd heb ei datgelu (ond sy’n debygol o fod oddeutu £45m), mae’n teimlo fel pe bai hanes yn ailadrodd ei hun.

Fe gawson ni, gefnogwyr yr Elyrch, haf a thymor cythryblus y llynedd ar ôl colli Ashley Williams, ac fe allai’r un peth ddigwydd eto os nad yw’r clwb yn gweithredu’n gyflym i lenwi’r bwlch mawr yn yr ymosod.

Dydy naw gôl mewn tymor ddim yn swnio’n gyfraniad mawr, ond o ystyried bod yr Elyrch ar waelod y tabl erbyn y Nadolig ar ôl diswyddo dau reolwr, Francesco Guidolin a Bob Bradley, fyddwn i ddim yn hoffi dychmygu lle fyddai’r clwb erbyn hyn heb y goliau hynny.

Darllen rhagor »

BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny y tymor hwn

Diweddarwyd  


Tommie Collins sy’n pwyso a mesur y tymor i ddod i Abertawe…

Bydd cefnogwyr Abertawe yn gobeithio am dymor o sefydlogrwydd ar ôl  eu trafferthion tymor diwethaf.

Francesco Guidolin roedd y rheolwr dechrau tymor diwethaf cyn i’r Americanwr Bob Bradley cymryd yr awenau ar ôl dechrau sâl i dîm yr Eidalwr.

Roedd Bob Bradley ddim yn ffefryn nifer o’r cefnogwyr ac ar ôl 85 diwrnod cafodd ei ymddiswyddo.

Darllen rhagor »

BLOG: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Diweddarwyd  


Paul Clement
Alun Rhys Chivers sy’n trafod trip Abertawe i Chelsea yfory…

“Mae e’n chwaraewr canol cae amddiffynnol, yn fy marn i. Mae e’n chwaraewr o safon ac mae e’n gallu rhedeg gyda’r bêl. Mae e’n pasio’n dda. Ond dyw e ddim yn rhywun sy’n adnabyddus am sgorio neu greu goliau. Pan fo’r bêl gyda chi, cadwch e oddi wrtho fe. Mae e mor dda wrth ryng-gipio a thorri ymosodiadau.”

Gallai Paul Clement yn hawdd iawn fod yn siarad am ei is-hyfforddwr Claude Makélélé. Ond na, dyma ddisgrifiad prif hyfforddwr Abertawe o N’Golo Kante, chwaraewr canol cae amddiffynnol Chelsea, sy’n debygol o herio’r Elyrch brynhawn fory. Mae’r gŵr o Ffrainc eisoes wedi dechrau mewn 24 allan o 25 o gêmau i Chelsea y tymor hwn, gan sgorio un gôl – hanner cyfanswm Makélélé mewn pum tymor gyda’r clwb o Lundain.

Mae’r cymariaethau rhwng y ddau chwaraewr yn parhau trwy eu cyswllt â’r Eidalwr Claudio Ranieri. Rhyfedd o fyd, felly, fod yr Eidalwr yntau wedi cael ei ddiswyddo gan Gaerlŷr neithiwr ar drothwy’r gêm fawr rhwng Abertawe a Chelsea. Tra bod Makélélé wedi cael ei ddenu i Chelsea gan Ranieri, gadael Ranieri a Chaerlŷr a wnaeth Kante er mwyn symud i Chelsea. £16 miliwn gostiodd Makélélé yn 2003 pan symudodd e i Stamford Bridge. Talodd Chelsea ddwywaith cymaint am Kanté dair ar ddeg o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Darllen rhagor »

BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru

Diweddarwyd am  


Mae’r cyfnod gwallgo’ gyda ni eto – y ffenestr drosglwyddo bêl-droed. Mae’n amser lle mae gohebwyr yn holi rheolwyr, creu sïon… ac erbyn diwedd Ionawr mae ffair fawr ar y teledu o ohebwyr y tu allan i lawer o stadiymau, a chefnogwyr yn gwneud lol.

Felly, be’ sy’n debygol o ddigwydd y mis yma?

Yn Uwch Gynghrair Cymru mae symudiadau wedi digwydd yn barod. Y stori fawr ei fod arwr Bangor, Sion Edwards, wedi symud i’r Rhyl ar fenthyg tan ddiwedd y tymor. Dydi Sion Edwards heb chwarae llawer y tymor hwn, felly symudiad da i’r ddau barti.

Mae chwaraewr canol cae Y Rhyl, Rob Hughes, yn sumud ‘down under’ i Awstralia, ac mae Ashley Young oedd ar fenthyg o Fangor yn gadael y clwb oherwydd ei waith.

Darllen rhagor »

BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch

 


Bob Bradley, Americanwr
Does dim dwywaith fod Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cael ei Americaneiddio dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Mae gan yr Elyrch Jason Levien a Steve Kaplan yn berchnogion ers yr haf, ac roedd rhai yn dweud bryd hynny ei bod yn anochel y deuai rheolwr o’r Unol Daleithiau yn eu sgil.

Daeth y broffwydoliaeth honno’n wir ddechrau mis Hydref gyda dyfodiad cyn-reolwr tîm cenedlaethol yr Unol Daleithiau, Bob Bradley i Stadiwm Liberty.

Fe ddywedais i bryd hynny y byddai diswyddo’r Eidalwr, Francesco Guidolin, yn benderfyniad hallt o ystyried bod yr Elyrch wedi gorfod herio Man City ddwywaith, Chelsea a Lerpwl mor gynnar yn y tymor. A dw i’n dal i gredu hynny. Does ond angen edrych ar dabl yr Uwch Gynghrair i weld nad yw Bradley wedi cael y dechrau gorau i’w deyrnasiad.

Yn ei 10 gêm wrth y llyw hyd yma, mae Bradley wedi arwain yr Elyrch i ddwy fuddugoliaeth – yn erbyn Crystal Palace a Sunderland – ac wedi cael dwy gêm gyfartal. Ar sail y canlyniadau hynny’n unig y dylai gael ei feirniadu. All neb ddisgwyl llai gan y cefnogwyr na’r cyfryngau ar ôl dechrau mor siomedig. Ond mae ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith ac, yn bennaf oll, ei derminoleg yn hollol hurt.

Darllen rhagor »

Guidolin yn haeddu mwy o amser

 


Francesco Guidolin
Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth …

Fel cefnogwr pêl-droed Abertawe, mae’n anodd peidio mynd i ramantu ynghylch pa mor bell mae’r clwb wedi dod dros y degawd diwethaf. Ond union ddeng mlynedd i’r penwythnos hwn, fe gollodd yr Elyrch i Notts Forest yn yr Adran Gyntaf.

Pan gafodd y clwb eu dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011, roedd Leon Britton ymhlith yr ychydig chwaraewyr o 2006 oedd dal yn y garfan. Roedd e erbyn hynny’n cael ei ystyried yn un o’r mawrion yn hanes Abertawe ac yn un o’r enwau i’w gynnwys yn awtomatig yn y tîm.

Mae’n amlwg nad oedd y rheolwr presennol Francesco Guidolin wedi darllen y llyfrau hanes ar ôl cael ei benodi. Fe gyfaddefodd sawl wythnos yn ôl nad oedd e’n ymwybodol o bwysigrwydd y chwaraewr lleiaf – ond y dylanwad mwyaf – ar y cae. Mae e’n sylweddoli hynny bellach, ond a yw’n rhy hwyr i’r Eidalwr?

Darllen rhagor »

BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd

Diweddarwyd  


Francesco Guidolin, rheolwr Abertawe
Mae wythnos yn amser hir yn y byd gwleidyddol, yn ôl y cyn-Brif Weinidog Llafur, Harold Wilson. Os felly, mae’n hirach fyth yn y byd pêl-droed. Does ond angen gofyn i reolwr Abertawe, Francesco Guidolin.

Gallai ei saith diwrnod yntau, a ddechreuodd ddydd Sul gyda cholled o 1-0 yn erbyn Southampton yn St Mary’s, fod yn dyngedfennol. Fe allai’r wythnos olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw neu golli ei swydd. Dydy wynebu Man City ddwywaith – yng nghwpan yr EFL a’r Uwch Gynghrair – yn y cyfnod hwnnw’n sicr ddim yn mynd i helpu hwyliau Guidolin dros y dyddiau nesaf.

Ar hyn o bryd, teimlad y wasg a’r cefnogwyr ar y cyfan yw fod amser yn rhedeg allan i’r Eidalwr, a gafodd ei benodi’n barhaol ddiwedd y tymor diwethaf. Daeth Guidolin i Stadiwm Liberty dros dro gydag un nod yn unig – cadw’r tîm yn yr Uwch Gynghrair. Roedden nhw’n ddeunawfed pan gafodd Garry Monk ei ddiswyddo, ond fe godon nhw i’r unfed safle ar ddeg erbyn diwedd y tymor.

Bryd hynny, roedd gan Abertawe ddau ddewis, un ai dweud “Grazie Francesco, arrivederci”, neu ei wobrwyo am gyflawni nod tymor byr drwy ymestyn ei gytundeb. Mynd am yr ail ddewis wnaeth y cadeirydd Huw Jenkins a’i griw.

Darllen rhagor »

Yr ‘Italian Job’: Darganfod aur neu’r drysau ar fin ffrwydro?

Diweddarwyd  


Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio cewri Chelsea ddydd Sul…

Dim ond unwaith yn ei yrfa fel rheolwr y mae Francesco Guidolin wedi llwyddo i guro un o dimau Antonio Conte. A phan fydd y ddau Eidalwr, y naill yn rheolwr ar Abertawe a’r llall ar Chelsea, yn mynd ben-ben ddydd Sul, fe fydd angen ‘Italian Job’ o’r mwyaf ar Guidolin a’i dîm.

Yn y ffilm, sy’n serennu Michael Caine, roedd angen i’w gymeriad Charlie Croker a’i griw o ladron gasglu bariau o aur oddi ar y bws cyn iddo gwympo dros y dibyn.

Tra bod Conte wedi arwain ei dîm newydd i dair buddugoliaeth allan o dair yn yr Uwch Gynghrair mor belled, tri phwynt yn unig sydd gan yr Elyrch hyd yn hyn yn nhymor llawn cyntaf Guidolin wrth y llyw.

Darllen rhagor »

Cip ar y Cymry – cau’r ffenestr drosglwyddo

 


Ymunodd Hal Robson-Kanu â West Brom yn hwyr bnawn ddoe
Wrth i’r ffenestr drosglwyddiadau gau’n glep nes mis Ionawr, mae Owain Schiavone’n bwrw golwg dros y symudiadau Cymreig o ddiddordeb.

Er mai dim ond llond llaw o gemau sydd wedi bod hyd yma, i nifer, mae diwrnod mwyaf cyffrous y tymor pêl-droed eisoes wedi bod. Do, fe gaeodd y ffenestr drosglwyddo neithiwr ac fe ddylai’r cyfrifon Twitter niferus sy’n honni bod â gwybodaeth ecsgliwsif am ba chwaraewyr sy’n denu diddordeb pa glwb, dawelu am y tro…o leiaf nes i’r ffenestr nesaf agor ym mis Ionawr.

Yn nghanol y clecs, yr arian mawr yn newid dwylo, a’r gohebwyr Sky yn stelcian tu allan i faesydd pêl-droed amrywiol, mae nifer o Gymry sy’n ennill eu plwyf yng nghynghreiriau Lloegr wedi symud i borfeydd brasach.

Yr enwau mawr

Darllen rhagor »

Hen bryd i Guidolin brofi ei hun

Diweddarwyd am  

Francesco Guidolin yn wynebu'r wasg am y tro cynta'r tymor hwn

Ar drothwy tymor newydd yn yr Uwch Gynghrair, mae gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers yn dweud bod rhaid i Francesco Guidolin brofi ei hun yn ei dymor llawn cyntaf yn rheolwr ar Abertawe…

Rheolwr ar ei gyfnod prawf oedd Francesco Guidolin, i bob pwrpas, y tymor diwethaf. Fe ddaeth yr Eidalwr i Abertawe dan gwmwl ar ôl i un o hoelion wyth a ffefrynnau’r Liberty, Garry Monk golli ei swydd. Roedd yr Elyrch, bryd hynny, yn ddeunawfed yn yr Uwch Gynghrair ac yn hwylio’n nes ac yn nes at y gwynt gyda phob gêm âi heibio.

Fe lywiodd Guidolin y tîm i’r lan unwaith eto erbyn mis Mai. Fe gafodd gytundeb newydd i aros yn barhaol ac mae ei waith o osod ei stamp ei hun ar y garfan eisoes wedi dechrau, gydag arwyddo Fernando Llorente, Borja Baston, Martin van Hoorn, Tyler Reid a Mark Birighitti dros y misoedd diwethaf.

Ond mae tymor siomedig yr Elyrch yn 2015-16 wedi costio’n ddrud iddyn nhw. All neb cwestiynu ymroddiad na llwyddiant y cadeirydd Huw Jenkins yn stori Abertawe dros y degawd diwethaf. Ond roedd y cyfnod cyn penodi Guidolin ym mis Ionawr mewn perygl o droi’n ffars.

Darllen rhagor »

Y lori lwyddiant go iawn

Diweddarwyd am  


Wrth fwrw golwg nôl dros olygfeydd anhygoel yng Nghaerdydd ddydd Gwener, mae Owain Schiavone’n trafod pryderon y gallai poblogrwydd tîm pêl-droed Cymru droi’n bropaganda Prydeinig.

Roedd y golygfeydd ym maes awyr Caerdydd, ac yna ar strydoedd y brifddinas ddydd Gwener yn werth eu gweld. Ond mae yna beryg y gallai ymyrraeth y teulu brenhinol yn Lloegr droi pethau’n sur.

Heidiodd degau o filoedd – dros 200,000 yn ôl pob tebyg –  o bobol i strydoedd y brifddinas i groesawu tîm pêl-droed Cymru yn ôl o Ffrainc ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant aruthrol yn Ewro 2016.

Roedd y golygfeydd yn rhai na fyddai’r rhan fwyaf o gefnogwyr Cymru wedi breuddwydio eu gweld, ac roedd hyd yn oed y chwaraewyr i’w gweld yn rhyfeddu at y croeso ac yn mwynhau pob eiliad.

Darllen rhagor »

Gwir lwyddiant Ewro 2016 Cymru

 


Cefnogwyr Cymru'n dathlu'r fuddugoliaeth yn erbyn Gwlad Belg yn Lille (Llun: Owain Schiavone)

Owain Schiavone sy’n trafod gwaddol llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

Mae wedi bod yn bedair wythnos anhygoel a bythgofiadwy, ond mae taith fer ond ymgyrch enfawr Cymru yn Ewro 2016 wedi dod i ben.

Mae Chris Coleman a’i dîm wedi dal llygad a chalonnau’r byd yn ystod eu hymgyrch yn Ffrainc, ac fel cefnogwyr rydym wedi crio, chwerthin, canu, dawnsio a breuddwydio wrth ddathlu llwyddiant y grŵp rhyfeddol yma o ddynion ifanc.

Darllen rhagor »