Chris Coleman wedi mynd – pwy fydd yn ei olynu?

Diweddarwyd am  
Crys coch, a logo'r Gymdeithas Bel-droed ar y frest

Llun: Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a Tony Pulis…

Ers  i Chris Coleman ymddiswyddo o’i swydd fel rheolwr tîm pêl-droed Cymru a chael ei benodi fel rheolwr Sunderland ddydd Sul, mae’r dyfalu a’r dadlau wedi dechrau am bwy fydd yn ei olynu.

Mae nifer o enwau yn cael eu crybwyll yn cynnwys Ryan Giggs, Tony Pulis, Thierry Henry, Craig Bellamy, Carl Robinson a Mark Hughes.

Mae dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a chyn-reolwr West Bromwich Albion Tony Pulis – a gafodd ei ddiswyddo ddydd Llun –  ond yn ôl cyn-chwaraewr Wrecsam, Waynne Phillips, Giggs fyddai ei ddewis o.

Darllen rhagor »

Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Diweddarwyd am  


Ewros 2016... mor bell i ffwrdd erbyn hyn (Llun: Martin Rickett/PA)
Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg yn ôl dros y gemau…

Dw i’n cofio, pan ddaeth yr enwau allan o’r het, fod pawb yn fodlon ar yr grŵp.

Y timau oedd Serbia (tim da ar y dydd); Iwerddon (yn ôl pawb, tîm ddylan ni ei guro); Awstria (tîm oedd wedi cael Ewro 2016 gwael); a Georgia, tîm arall y dylian ni ei guro’n hawdd; a Moldofa, tîm o’r pot olaf, ond a oedd wedi’n curo ni mewn dipyn o sioc yn 1994. Doedd cewri’r byd pêl droed fel yr Almaen, Ffrainc neu Sbaen, ddim yn ein herbyn ni. 

Roedd nifer o chwaraewyr wedi gadael y garfan ar ôl Ewro 2016 yn Ffrainc. Yn fy marn i, mi ddylia bod un neu ddau arall wedi mynd hefyd.

Darllen rhagor »

Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Diweddarwyd  


Paul Clement yw rheolwr Abertawe
Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty…

Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm lle mae’r ffenest drosglwyddo’n cau ddiwedd mis Awst, roedd gofyn bod gyda ni, fel chwaraewyr, sgiliau trin a thrafod yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth ariannol – heb sôn am dactegau i wybod pa chwaraewyr i fynd ar eu holau.

Dim ond gêm oedd hi i ni, ond dyna’r realiti y cafodd rheolwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr eu hunain yn ei chanol ddoe ar ddiwrnod ola’r ffenest bresennol. Fe gyfaddefodd prif hyfforddwr Abertawe, Paul Clement rai wythnosau’n ôl ei fod e’n teimlo cyffro ond ofn ynghylch yr hyn allai ddigwydd cyn Awst 31.

Ond ar ôl i’r ffenest gau’n glep am 11 o’r gloch neithiwr, mae’n rhaid ei fod e’n teimlo’n hapusach o lawer nag yr oedd e pan gafodd ei brif ymosodwr Gylfi Sigurdsson ei ddenu i Everton ganol y mis.

Darllen rhagor »

BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Diweddarwyd  


Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n datgelu’r stori go iawn y tu ôl i hynt a helynt trosglwyddiad y pêl-droediwr Gylfi Sigurdsson o Abertawe i Everton yr wythnos hon…

Lai na 48 awr ar ôl i Gylfi Sigurdsson symud – o’r diwedd – i Everton am ffi sydd heb ei datgelu (ond sy’n debygol o fod oddeutu £45m), mae’n teimlo fel pe bai hanes yn ailadrodd ei hun.

Fe gawson ni, gefnogwyr yr Elyrch, haf a thymor cythryblus y llynedd ar ôl colli Ashley Williams, ac fe allai’r un peth ddigwydd eto os nad yw’r clwb yn gweithredu’n gyflym i lenwi’r bwlch mawr yn yr ymosod.

Dydy naw gôl mewn tymor ddim yn swnio’n gyfraniad mawr, ond o ystyried bod yr Elyrch ar waelod y tabl erbyn y Nadolig ar ôl diswyddo dau reolwr, Francesco Guidolin a Bob Bradley, fyddwn i ddim yn hoffi dychmygu lle fyddai’r clwb erbyn hyn heb y goliau hynny.

Darllen rhagor »

BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny y tymor hwn

Diweddarwyd  


Tommie Collins sy’n pwyso a mesur y tymor i ddod i Abertawe…

Bydd cefnogwyr Abertawe yn gobeithio am dymor o sefydlogrwydd ar ôl  eu trafferthion tymor diwethaf.

Francesco Guidolin roedd y rheolwr dechrau tymor diwethaf cyn i’r Americanwr Bob Bradley cymryd yr awenau ar ôl dechrau sâl i dîm yr Eidalwr.

Roedd Bob Bradley ddim yn ffefryn nifer o’r cefnogwyr ac ar ôl 85 diwrnod cafodd ei ymddiswyddo.

Darllen rhagor »

BLOG: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Diweddarwyd  


Paul Clement
Alun Rhys Chivers sy’n trafod trip Abertawe i Chelsea yfory…

“Mae e’n chwaraewr canol cae amddiffynnol, yn fy marn i. Mae e’n chwaraewr o safon ac mae e’n gallu rhedeg gyda’r bêl. Mae e’n pasio’n dda. Ond dyw e ddim yn rhywun sy’n adnabyddus am sgorio neu greu goliau. Pan fo’r bêl gyda chi, cadwch e oddi wrtho fe. Mae e mor dda wrth ryng-gipio a thorri ymosodiadau.”

Gallai Paul Clement yn hawdd iawn fod yn siarad am ei is-hyfforddwr Claude Makélélé. Ond na, dyma ddisgrifiad prif hyfforddwr Abertawe o N’Golo Kante, chwaraewr canol cae amddiffynnol Chelsea, sy’n debygol o herio’r Elyrch brynhawn fory. Mae’r gŵr o Ffrainc eisoes wedi dechrau mewn 24 allan o 25 o gêmau i Chelsea y tymor hwn, gan sgorio un gôl – hanner cyfanswm Makélélé mewn pum tymor gyda’r clwb o Lundain.

Mae’r cymariaethau rhwng y ddau chwaraewr yn parhau trwy eu cyswllt â’r Eidalwr Claudio Ranieri. Rhyfedd o fyd, felly, fod yr Eidalwr yntau wedi cael ei ddiswyddo gan Gaerlŷr neithiwr ar drothwy’r gêm fawr rhwng Abertawe a Chelsea. Tra bod Makélélé wedi cael ei ddenu i Chelsea gan Ranieri, gadael Ranieri a Chaerlŷr a wnaeth Kante er mwyn symud i Chelsea. £16 miliwn gostiodd Makélélé yn 2003 pan symudodd e i Stamford Bridge. Talodd Chelsea ddwywaith cymaint am Kanté dair ar ddeg o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Darllen rhagor »

BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru

Diweddarwyd am  


Mae’r cyfnod gwallgo’ gyda ni eto – y ffenestr drosglwyddo bêl-droed. Mae’n amser lle mae gohebwyr yn holi rheolwyr, creu sïon… ac erbyn diwedd Ionawr mae ffair fawr ar y teledu o ohebwyr y tu allan i lawer o stadiymau, a chefnogwyr yn gwneud lol.

Felly, be’ sy’n debygol o ddigwydd y mis yma?

Yn Uwch Gynghrair Cymru mae symudiadau wedi digwydd yn barod. Y stori fawr ei fod arwr Bangor, Sion Edwards, wedi symud i’r Rhyl ar fenthyg tan ddiwedd y tymor. Dydi Sion Edwards heb chwarae llawer y tymor hwn, felly symudiad da i’r ddau barti.

Mae chwaraewr canol cae Y Rhyl, Rob Hughes, yn sumud ‘down under’ i Awstralia, ac mae Ashley Young oedd ar fenthyg o Fangor yn gadael y clwb oherwydd ei waith.

Darllen rhagor »

BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch

 


Bob Bradley, Americanwr
Does dim dwywaith fod Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cael ei Americaneiddio dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Mae gan yr Elyrch Jason Levien a Steve Kaplan yn berchnogion ers yr haf, ac roedd rhai yn dweud bryd hynny ei bod yn anochel y deuai rheolwr o’r Unol Daleithiau yn eu sgil.

Daeth y broffwydoliaeth honno’n wir ddechrau mis Hydref gyda dyfodiad cyn-reolwr tîm cenedlaethol yr Unol Daleithiau, Bob Bradley i Stadiwm Liberty.

Fe ddywedais i bryd hynny y byddai diswyddo’r Eidalwr, Francesco Guidolin, yn benderfyniad hallt o ystyried bod yr Elyrch wedi gorfod herio Man City ddwywaith, Chelsea a Lerpwl mor gynnar yn y tymor. A dw i’n dal i gredu hynny. Does ond angen edrych ar dabl yr Uwch Gynghrair i weld nad yw Bradley wedi cael y dechrau gorau i’w deyrnasiad.

Yn ei 10 gêm wrth y llyw hyd yma, mae Bradley wedi arwain yr Elyrch i ddwy fuddugoliaeth – yn erbyn Crystal Palace a Sunderland – ac wedi cael dwy gêm gyfartal. Ar sail y canlyniadau hynny’n unig y dylai gael ei feirniadu. All neb ddisgwyl llai gan y cefnogwyr na’r cyfryngau ar ôl dechrau mor siomedig. Ond mae ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith ac, yn bennaf oll, ei derminoleg yn hollol hurt.

Darllen rhagor »

Guidolin yn haeddu mwy o amser

 


Francesco Guidolin
Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth …

Fel cefnogwr pêl-droed Abertawe, mae’n anodd peidio mynd i ramantu ynghylch pa mor bell mae’r clwb wedi dod dros y degawd diwethaf. Ond union ddeng mlynedd i’r penwythnos hwn, fe gollodd yr Elyrch i Notts Forest yn yr Adran Gyntaf.

Pan gafodd y clwb eu dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011, roedd Leon Britton ymhlith yr ychydig chwaraewyr o 2006 oedd dal yn y garfan. Roedd e erbyn hynny’n cael ei ystyried yn un o’r mawrion yn hanes Abertawe ac yn un o’r enwau i’w gynnwys yn awtomatig yn y tîm.

Mae’n amlwg nad oedd y rheolwr presennol Francesco Guidolin wedi darllen y llyfrau hanes ar ôl cael ei benodi. Fe gyfaddefodd sawl wythnos yn ôl nad oedd e’n ymwybodol o bwysigrwydd y chwaraewr lleiaf – ond y dylanwad mwyaf – ar y cae. Mae e’n sylweddoli hynny bellach, ond a yw’n rhy hwyr i’r Eidalwr?

Darllen rhagor »

BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd

Diweddarwyd  


Francesco Guidolin, rheolwr Abertawe
Mae wythnos yn amser hir yn y byd gwleidyddol, yn ôl y cyn-Brif Weinidog Llafur, Harold Wilson. Os felly, mae’n hirach fyth yn y byd pêl-droed. Does ond angen gofyn i reolwr Abertawe, Francesco Guidolin.

Gallai ei saith diwrnod yntau, a ddechreuodd ddydd Sul gyda cholled o 1-0 yn erbyn Southampton yn St Mary’s, fod yn dyngedfennol. Fe allai’r wythnos olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw neu golli ei swydd. Dydy wynebu Man City ddwywaith – yng nghwpan yr EFL a’r Uwch Gynghrair – yn y cyfnod hwnnw’n sicr ddim yn mynd i helpu hwyliau Guidolin dros y dyddiau nesaf.

Ar hyn o bryd, teimlad y wasg a’r cefnogwyr ar y cyfan yw fod amser yn rhedeg allan i’r Eidalwr, a gafodd ei benodi’n barhaol ddiwedd y tymor diwethaf. Daeth Guidolin i Stadiwm Liberty dros dro gydag un nod yn unig – cadw’r tîm yn yr Uwch Gynghrair. Roedden nhw’n ddeunawfed pan gafodd Garry Monk ei ddiswyddo, ond fe godon nhw i’r unfed safle ar ddeg erbyn diwedd y tymor.

Bryd hynny, roedd gan Abertawe ddau ddewis, un ai dweud “Grazie Francesco, arrivederci”, neu ei wobrwyo am gyflawni nod tymor byr drwy ymestyn ei gytundeb. Mynd am yr ail ddewis wnaeth y cadeirydd Huw Jenkins a’i griw.

Darllen rhagor »

Yr ‘Italian Job’: Darganfod aur neu’r drysau ar fin ffrwydro?

Diweddarwyd  


Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio cewri Chelsea ddydd Sul…

Dim ond unwaith yn ei yrfa fel rheolwr y mae Francesco Guidolin wedi llwyddo i guro un o dimau Antonio Conte. A phan fydd y ddau Eidalwr, y naill yn rheolwr ar Abertawe a’r llall ar Chelsea, yn mynd ben-ben ddydd Sul, fe fydd angen ‘Italian Job’ o’r mwyaf ar Guidolin a’i dîm.

Yn y ffilm, sy’n serennu Michael Caine, roedd angen i’w gymeriad Charlie Croker a’i griw o ladron gasglu bariau o aur oddi ar y bws cyn iddo gwympo dros y dibyn.

Tra bod Conte wedi arwain ei dîm newydd i dair buddugoliaeth allan o dair yn yr Uwch Gynghrair mor belled, tri phwynt yn unig sydd gan yr Elyrch hyd yn hyn yn nhymor llawn cyntaf Guidolin wrth y llyw.

Darllen rhagor »

Cip ar y Cymry – cau’r ffenestr drosglwyddo

 


Ymunodd Hal Robson-Kanu â West Brom yn hwyr bnawn ddoe
Wrth i’r ffenestr drosglwyddiadau gau’n glep nes mis Ionawr, mae Owain Schiavone’n bwrw golwg dros y symudiadau Cymreig o ddiddordeb.

Er mai dim ond llond llaw o gemau sydd wedi bod hyd yma, i nifer, mae diwrnod mwyaf cyffrous y tymor pêl-droed eisoes wedi bod. Do, fe gaeodd y ffenestr drosglwyddo neithiwr ac fe ddylai’r cyfrifon Twitter niferus sy’n honni bod â gwybodaeth ecsgliwsif am ba chwaraewyr sy’n denu diddordeb pa glwb, dawelu am y tro…o leiaf nes i’r ffenestr nesaf agor ym mis Ionawr.

Yn nghanol y clecs, yr arian mawr yn newid dwylo, a’r gohebwyr Sky yn stelcian tu allan i faesydd pêl-droed amrywiol, mae nifer o Gymry sy’n ennill eu plwyf yng nghynghreiriau Lloegr wedi symud i borfeydd brasach.

Yr enwau mawr

Darllen rhagor »

Hen bryd i Guidolin brofi ei hun

Diweddarwyd am  

Francesco Guidolin yn wynebu'r wasg am y tro cynta'r tymor hwn

Ar drothwy tymor newydd yn yr Uwch Gynghrair, mae gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers yn dweud bod rhaid i Francesco Guidolin brofi ei hun yn ei dymor llawn cyntaf yn rheolwr ar Abertawe…

Rheolwr ar ei gyfnod prawf oedd Francesco Guidolin, i bob pwrpas, y tymor diwethaf. Fe ddaeth yr Eidalwr i Abertawe dan gwmwl ar ôl i un o hoelion wyth a ffefrynnau’r Liberty, Garry Monk golli ei swydd. Roedd yr Elyrch, bryd hynny, yn ddeunawfed yn yr Uwch Gynghrair ac yn hwylio’n nes ac yn nes at y gwynt gyda phob gêm âi heibio.

Fe lywiodd Guidolin y tîm i’r lan unwaith eto erbyn mis Mai. Fe gafodd gytundeb newydd i aros yn barhaol ac mae ei waith o osod ei stamp ei hun ar y garfan eisoes wedi dechrau, gydag arwyddo Fernando Llorente, Borja Baston, Martin van Hoorn, Tyler Reid a Mark Birighitti dros y misoedd diwethaf.

Ond mae tymor siomedig yr Elyrch yn 2015-16 wedi costio’n ddrud iddyn nhw. All neb cwestiynu ymroddiad na llwyddiant y cadeirydd Huw Jenkins yn stori Abertawe dros y degawd diwethaf. Ond roedd y cyfnod cyn penodi Guidolin ym mis Ionawr mewn perygl o droi’n ffars.

Darllen rhagor »

Y lori lwyddiant go iawn

Diweddarwyd am  


Wrth fwrw golwg nôl dros olygfeydd anhygoel yng Nghaerdydd ddydd Gwener, mae Owain Schiavone’n trafod pryderon y gallai poblogrwydd tîm pêl-droed Cymru droi’n bropaganda Prydeinig.

Roedd y golygfeydd ym maes awyr Caerdydd, ac yna ar strydoedd y brifddinas ddydd Gwener yn werth eu gweld. Ond mae yna beryg y gallai ymyrraeth y teulu brenhinol yn Lloegr droi pethau’n sur.

Heidiodd degau o filoedd – dros 200,000 yn ôl pob tebyg –  o bobol i strydoedd y brifddinas i groesawu tîm pêl-droed Cymru yn ôl o Ffrainc ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant aruthrol yn Ewro 2016.

Roedd y golygfeydd yn rhai na fyddai’r rhan fwyaf o gefnogwyr Cymru wedi breuddwydio eu gweld, ac roedd hyd yn oed y chwaraewyr i’w gweld yn rhyfeddu at y croeso ac yn mwynhau pob eiliad.

Darllen rhagor »

Gwir lwyddiant Ewro 2016 Cymru

 


Cefnogwyr Cymru'n dathlu'r fuddugoliaeth yn erbyn Gwlad Belg yn Lille (Llun: Owain Schiavone)

Owain Schiavone sy’n trafod gwaddol llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

Mae wedi bod yn bedair wythnos anhygoel a bythgofiadwy, ond mae taith fer ond ymgyrch enfawr Cymru yn Ewro 2016 wedi dod i ben.

Mae Chris Coleman a’i dîm wedi dal llygad a chalonnau’r byd yn ystod eu hymgyrch yn Ffrainc, ac fel cefnogwyr rydym wedi crio, chwerthin, canu, dawnsio a breuddwydio wrth ddathlu llwyddiant y grŵp rhyfeddol yma o ddynion ifanc.

Darllen rhagor »

Cyffrowch!

 


Torf Cymru - 'y wal goch' - yn dathlu'r fuddugoliaeth yn erbyn Gwlad Belg yn Lille (Llun: Owain Schiavone)
Ar drothwy gêm hanesyddol arall i dîm Cymru, mae’n iawn bod yn obeithiol yn Lyon, meddai Owain Schiavone

Daeth dydd lle bydd mawr y rhai bychain…gobeithio!

Beth bynnag y canlyniad yn erbyn Portiwgal heno, mae Cymru wedi dal dychymyg, a chalonnau, y byd pêl-droed wrth gyrraedd rownd gynderfynol Ewro 2016.

Roedd y perfformiad yn erbyn Gwlad Belg yn wefreiddiol – nid yn unig y cymeriad i ddod yn ôl o ildio gôl yn gynnar yn y gêm, ond yna mynd ymlaen i reoli’r chwarae am y rhan fwya’ o’r 77 munud oedd yn weddill.

Darllen rhagor »

Y daith sydd byth yn darfod

Diweddarwyd am  


Y campyrfan yn parhau a'i daith Llun: Iolo Cheung
Fel sawl cefnogwr arall o Gymru, mae Iolo Cheung wedi gorfod aros yn Ffrainc yn hirach na’r disgwyl…

Pan roedden ni’n dweud wrth bobol ar ddechrau’r daith yma ein bod ni wedi archebu campyrfan am dair wythnos ar gyfer Ewro 2016, yr ateb yn amlach na pheidio oedd ‘…ond beth wnewch chi unwaith y bydd Cymru allan?’

Wel, sori i’ch siomi chi, ond does gen i dal ddim ateb i’r cwestiwn hwnnw eto!

Rydan ni eisoes wedi gorfod gwneud y galwadau ffôn i ymestyn cyfnod llogi’r cerbydau, a dw i’n siŵr bod miloedd o gefnogwyr eraill wrthi’r eiliad hon yn gwglo sut i hedfan, yrru neu ddal trên i Lyon erbyn dydd Mercher.

Darllen rhagor »

Pod Pêl-droed Ewro 2016 – paratoi i herio Gwlad Belg

Diweddarwyd am  


Yng nghanol cyffro Ewro 2016 mae criw y Pod Pêl-droed wedi llwyddo i ddal i fyny â’u gilydd i recordio pennod i drafod y diweddaraf am ymgyrch Cymru yn Ffrainc.

Tommie Collins a Iolo Cheung – y naill ar ben arall y ffôn ym Mhorthmadog, a’r llall rhywle rhwng Paris a Lille – sy’n ymuno ag Owain Schiavone i drafod y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon, ac edrych ymlaen at herio Gwlad Belg yn y rownd go-gynderfynol.

Mae’r triawd hefyd yn trafod system werthu tocynnau UEFA yn ystod y bencampwriaeth, y gefnogaeth newydd i dîm Cymru, a’r holl fanzones sy’n cael eu paratoi ar gyfer y gêm yn erbyn Gwlad Belg nos Wener.

Darllen rhagor »

Sut mae curo Gwlad Belg?

 


Mae gan Chris Coleman record dda gyda Chymru'n erbyn Gwlad Belg
Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm fwyaf (unwaith eto) yn hanes y tîm rhyngwladol, Owain Schiavone sy’n ystyried sut mae tîm Chris Coleman yn mynd ati i guro cewri Gwlad Belg.

Nhw ydy’r ail dîm gorau yn y byd yn ôl rhestr detholion FIFA, mae ganddyn nhw dîm yn llawn sêr sy’n gyfarwydd i bob cefnogwr pêl-droed, ac maen nhw newydd ennill eu gêm rownd 16 olaf Ewro 2016 yn gyfforddus o 4-0.

Sut yn y byd all Cymru guro Gwlad Belg felly? Dyna’r cwestiwn sydd ar wefusau pob Cymro sy’n dilyn anturiaethau tîm Chris Coleman, boed nhw ar y goets ers blynyddoedd neu wedi neidio arni’n fwy diweddar.

Fydd hi ddim yn hawdd yn Lille nos Wener, ond y newyddion cadarnhaol ydy mai rheolwr Cymru ydy un o’r ychydig rai mewn cof diweddar sy’n gwybod yr ateb i’r cwestiwn hwnnw.

Darllen rhagor »

Rhedeg i Paris ar ôl gwyrth Toulouse

 


Ein criw ni o Gymry a thîm pêl-droed Ambazac ar ôl y gêm gyfeillgar
Nid jyst yma yn yr Ewros am barti y mae Cymru bellach, yn ôl Iolo Cheung, sydd wedi bod yn dilyn y tîm o gwmpas Ffrainc fel miloedd o gefnogwyr eraill…

Bron yn syth wedi’r chwiban olaf roedden ni eisoes yn dechrau clywed gan ffrindiau nôl yng Nghymru oedd i gyd â’r un cwestiwn – ‘oes gennych chi dal docyn sbâr ar gyfer Paris ddydd Sadwrn?!’

Os mai’r pryder cyn gêm nos Lun oedd y gallai Cymru fod yn ffarwelio ag Ewro 2016 ar ôl dim ond deg diwrnod petai pethau’n mynd o chwith, roedd teimladau wedi’u trawsnewid erbyn y diwedd i orfoledd ac anghrediniaeth.

Oedd, roedd Rwsia’n dîm gwael, ond dyna hefyd oedd y gorau dw i erioed yn cofio gweld Cymru’n chwarae yn yr holl amser dw i wedi gwylio’r tîm cenedlaethol.

Darllen rhagor »