Dylan Iorwerth

 • Y Bryn a Mownt Olympus 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar bris y Gemau Olympaidd… Un o’r pethau gwaetha’ i ddigwydd i Gymru oedd fod Llundain wedi ennill yr hawl i gynnal y Gêmau Olympaidd.

 • Mewn twll … a hwnnw’n tyfu 

  Dylan Iorwerth sy’n cynnig cyngor i Gordon Brown… Mae yna ddau ddarn pwysig iawn o gyngor yn ymwneud â bod mewn twll.

 • Amser i’r Daily Telegraph gau ei geg 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar y sgandal costau… Mae eisio rhoi stop ar y Daily Telegraph.

 • Be ydi pwynt Aelodau Seneddol Cymru? 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar gêm dactegol David Cameron… Mae arweinydd y Torïaid, David Cameron, wedi galw am chwyldro bach o fewn y drefn wleidyddol, gan gynnwys torri grym y Prif Weinidog.

 • Dim cariad at Darling 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar weinidogion sy’n hawlio costau am gyngor treth… Pan fydd y rhan fwya’ ohonon ni’n llenwi ffurflen dreth, mae’n rhaid i ni wneud hynny ein hunain.

 • Cofiwch y llygod mawr 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar y sgandal costau… Dim ond un rheswm sydd gan lygod mawr dros adael llong sy’n suddo.

 • Gêmau giami 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar y Gêmau Olympaidd yn Llundain… O’r diwedd, ryden ni’n gwybod y gwir.

 • Agor drysau’r seler i weld yr ysgerbydau 

  Dylan Iorwerth sy’n edrych ar adroddiad y Comisiwn arbennig i gam-drin plant yn sefydliadau’r Eglwys Babyddol yn Iwerddon… Heddiw, mae pobol Iwerddon fel rhywun yn mentro i lawr i seler dywyll i weld yn iawn beth sydd yno.

 • Sgandal lwfansau – y tail a’r cyfle mawr 

  Dylan Iorwerth sy’n dweud bod sgandal lwfansau’r aelodau seneddol yn cynnig cyfle… Lle’r oedd tail y mae’r glaswellt yn tyfu orau … a dyna pam fod sgandal lwfansau’r aelodau seneddol yn cynnig clamp o gyfle.