RSS

Golwg360

MwyCau 

WCW


Cylchgrawn Wcw a’i Ffrindiau

Co, co, co!

Tanysgrifiwch i Wcw a’i ffrindiau / Subscribe to Wcw a’i ffrindiau

Ymysg ffrindiau WCW mae Dewin a Doti / Peppa / Dona Direidi / Guto Gwningen a llawer mwy

£15 am 11 rhifyn (rhifyn Awst/Medi yn rhifyn dwbwl) / £15 for 11 issues (August/September bumper issue)

Tanysgrifio trwy Ddebyd Uniongyrchol / Subscribe via Direct Debit

Lawrlwythwch y ffurflen ddebyd uniongyrchol i’w llenwi a’i phostio nôl i ni.

Downlad the direct debit form to complete and return to us.

Tanysgrifio trwy daliad ar-lein / Pay online for subscription

Gallwch dalu am danysgrifiad blwyddyn trwy ddefnyddio’r botwm Paypal isod (does dim rhaid i chi gael cyfrif Paypal, gallwch dalu â cherdyn banc).

You can pay for a year’s subscription by using the Paypal button below (you don’t need a Paypal account, you can use your normal debit/credit card).

WCW

Cofiwch roi manylion enw, cyfeiriad dosbarthu llawn a rhif ffôn yn y bocs ar dudalen talu PayPal

Tanysgrifio drost y ffôn neu ebost / Subscribe via phone or email

neu os hoffech archebu a thalu dros y ffôn neu e-bost:

01570 423529 neu   marchnata@golwg.com