Penodiadau

 • Crwt o Aberteifi yn Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned 

  Mae hyd yn oed “siant ar derasau stadiwm pêl-droed” yn llên Dyna farn Steffan Phillips – crwt o Aberteifi sydd newydd ei benodi’n Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned gan Llenyddiaeth Cymru.

 • Glesni Edwards yn gobeithio am “brofiad bythgofiadwy” yn ei swydd newydd 

  Rai wythnosau’n ôl ar Golwg 360 cawsom gyfle i ddod i adnabod un aelod o’r tîm a fydd yn gweithio fel Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia, sef Gwenno Rees.

 • Pennaeth Addysg newydd yng Ngwynedd 

  Garem Jackson yw Pennaeth Addysg newydd Cyngor Gwynedd. Cyn-yrrwr bws yn Bennaeth Addysg Efallai fod ei wyneb yn gyfarwydd i rai ohonoch.

 • Dod i adnabod un fydd yn hybu’r Gymraeg yn y Wladfa 

  Bydd tri swyddog newydd yn teithio i’r Wladfa y flwyddyn nesaf, â’r dasg o ddatblygu’r Gymraeg yno. Y tri lwcus a gafodd eu penodi’n ddiweddar gan y British Council yw Gwenno Rees, Glesni Edwards ac Emyr Evans – felly beth am ddod i adnabod un ohonynt ychydig yn well?

 • Pwy yw Mr Dafydd Davies? 

  Mae Mr Dafydd Davies wedi goroesi ar ôl ei hanner tymor cyntaf fel Pennaeth ar nid un, ond dwy ysgol yn y gogledd, sef Ysgol Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern.

 • Sian Lewis yn Brif Weithredwr newydd yr Urdd 

  Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Sian Lewis o Gaerdydd sydd wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr i’r mudiad.

 • Ben Lake

  Ben Lake ar ben ei ddigon 

  Mae Aelod Seneddol newydd Plaid Cymru, Ben Lake, wrth ei fodd â’r tîm o staff ifanc y mae wedi’i benodi i weithio gydag ef yng Ngheredigion. “Ces i bwt o gyngor pwysig gan Jonathan Edwards, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin, ar ôl i mi gael fy ethol sef yr angen i benodi aelodau staff sy’n fwy galluog na mi!” meddai Ben Lake wrth Golwg360.

 • Nici Beech yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Galeri 

  Bardd a chynhyrchydd teledu yn olynu Mari Emlyn