Cyfieithu

  • Uwch Gyfieithydd – Cyllid a Thollau EM

    Caerdydd

    Mae CThEM yn chwilio am Uwch Gyfieithydd i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfieithu deunydd CThEM, mewn …

  • Cyfieithydd – Cyllid a Thollau EM

    Caerdydd

    Mae CThEM yn chwilio am 3 Chyfieithydd i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cyfieithu deunydd CThEM, mewn …