Swyddog Cyllid – Menter Iaith Conwy

18 Mai 2020

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ym Menter Iaith Conwy yn Llanrwst.

Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy

Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Oriau: 15 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

(y swydd arall: Swyddog Maes Ardal Wledig)

Gwahoddir ceisiadau am y ddwy swydd naill ai ar wahân, neu am y ddwy gyda’i gilydd os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol.

Cais drwy lythyr a CV.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter Iaith Conwy
Math o swydd
Rhan amser
Cyflog
£23,398 (pro rata)
E-bost am fwy o wybodaeth
meirion@miconwy.cymru
Gwefan am fwy o wybodaeth
miconwy.cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.