Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg – AaGIC

15 Mai 2020

Cyfeirnod y swydd: 082-AC021-0520W

BAND: 6    Cyflog: £31,365 to £37,890

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi’i chreu yn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu.

Ar Hydref 1 2018 daeth corff statudol newydd o fewn GIG Cymru i fodolaeth, gan weithio ar draws y sectorau iechyd ac addysg. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW) yn goruchwylio datblygiad strategol y gweithlu iechyd yng Nghymru, gan gynnwys cynllunio’r gweithlu, datblygu arweinyddiaeth a chomisiynu addysg. Mae’n eistedd wrth ochr Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd presennol i fod yn aelod o deulu GIG Cymru.

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi’i chreu o fewn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu. Mae galw cynyddol am gyfieithu gwahanol ddefnyddiau i’r Gymraeg, a bydd deiliad y swydd yn sefydlu swyddogaeth i ddelio â’r galw hwn, yn ogystal â bod yn gyfrifol am recriwtio a hyfforddi cyfieithwyr pellach.

Bydd angen sefydlu proses y gellir ei graddio ar gyfer rheoli cyfieithu mwy na 10,000 o eiriau yr wythnos, gan gyfieithu cyfran sylweddol o’r gofyniad hwn ei hun, yn ogystal â goruchwylio prentisiaid, hyfforddeion a secondeion, yw prif gyfrifoldebau’r rôl. Bydd gyfrifoldeb ehangach i annog y defnydd o’r Gymraeg ar draws y sefydliad, a dod o hyd i ffyrdd arloesol o wneud cymaint o’n hadnodd addysgu yn ddwyieithog ag sy’n bosibl.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais ar Swyddi’r GIG, a dylech gynnwys eich CV sydd rhaid iddo gynnwys tystiolaeth i ategu’r ymddygiadau gofynnol a nodir ym manyleb y person.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916041224
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.