Prif Swyddog Croesi’r Bont De Ddwyrain Cymru – Mudiad Meithrin

13 Ionawr 2020

Lleoliad: Bydd cyfleusterau swyddfa leol ar gael yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin. Bydd Mudiad Meithrin yn caniatáu gweithio o adref pan fo angen.

Cyflog: MM 25-28 £27,905 – £30,507

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cytundeb hyd 31.12.2020 – ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Lou Stevens-Jones

Rheolwr Croesi’r Bont

01970 639639

lou.stevens.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 26.01.2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 30.01.2020 yn swyddfa Caerdydd.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-ddisgrifiad-Prif-Swyddog-3.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.