Cynorthwyydd Gweinyddol – CBAC

13 Ionawr 2020

£18,957 – £19,830

Math o Cytundeb: Tymor Penodol (Medi 2020) 

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

Bydd deiliad y swydd hon yn cynorthwyo’r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, Rheolwr Cynnwys Digidol a’r Uwch Swyddog Cynnwys Digidol gydag ystod eang o  weithgareddau er mwyn sicrhau bod yr adran yn cynhyrchu adnoddau addas mewn modd amserol i gefnogi’r cymwysterau, a bod rhanddeiliaid yn derbyn cefnogaeth cwsmer rhagorol.

O dan arweiniad yr Uwch Swyddog Gweinyddol, bydd deiliad y swydd â chyfrifoldeb ar gyfer prosiectau penodol a gweithgareddau ar draws yr adran adnoddau addysg.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189   

Dyddiad cyfweld: 30 Ionawr 2020

Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.