Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd – Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

9 Mawrth 2020

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Bydd y swydd yn gyfrifol am ddatblygu arweinyddiaeth addysgol yn ogystal ag arwain ar ddatblygu a darparu ystod lawn o waith sicrhau ansawdd yr Academi Arweinyddiaeth, gan arwain yn benodol y gwaith cymeradwyo ar gyfer darparu arweinyddiaeth.

Mae’r berthynas sydd gan yr Academi Arweinyddiaeth â’r darparwyr i ddatblygu arweinyddiaeth ledled Cymru a thu hwnt yn un hanfodol a bydd adeiladu’r berthynas hon yn rhan allweddol o’r rôl. Bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd yn arwain ar y broses gymeradwyo darpariaeth datblygu arweinyddiaeth, Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth a’r strategaeth sicrhau ansawdd.

Bydd y rôl yn darparu cefnogaeth i’r Prif Weithredwr ar ddatblygu arweinyddiaeth gan gynnwys sicrhau bod gwaith yr Academi Arweinyddiaeth yn cael ei chefnogi gan ymchwil genedlaethol a rhyngwladol i’r maes hwn. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cefnogi’r Prif Weithredwr i adeiladu cysylltiadau cryf ag academïau arweinyddiaeth eraill ledled y byd er mwyn adeiladu proffil yr Academi Arweinyddiaeth yn rhyngwladol.

Ystod Cyflog – £62,320 – £72,905

Patrwm Gwaith – Amser Llawn

Hyd – Parhaol

Lleoliad – Abertawe

Dyddiad Cau – 16:00 ar 24ain Ebrill 2020

Cyfweliad – 11/05/2020

Am wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://nael.cymru/cy/swyddi-gwag/  

Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Ebrill 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.