Athro/Athrawes Gwyddoniaeth – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

12 Chwefror 2020

Graddfa Cyflog £24,906 – £40,490

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2020, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at wersi TGAU Gwyddoniaeth.  Gall fod cyfle hefyd i ymgeisydd addas addysgu ei pwnc arbenigol at Safon Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i athrawon sydd newydd gymhwyso neu sydd yn y broses o gymhwyso yn ystod y flwyddyn.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl  fywyd yr ysgol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth dros-dro, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN   (Ffôn:  (01970) 639499  e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk) neu oddi ar wefan yr ysgol www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.