Aelodau Pwyllgor Cymru – Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

15 Ionawr 2020

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn chwilio am ddau aelod newydd i ymuno â’n Pwyllgor Cymru.

Mae’r pwyllgorau yn gwneud penderfyniadau ar grantiau rhwng £250,000 a £5 miliwn ac yn cadw golwg ar grantiau dirprwyedig llai o fewn y wlad. Mae’r Aelodau yn cwrdd â phobl sy’n ymwneud â phrosiectau treftadaeth, yn cynrychioli’r Gronfa mewn agoriadau a digwyddiadau ac yn gweithredu fel eiriolwyr dros werth treftadaeth i fywyd modern.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o amryw gefndiroedd a phrofiadau, a all uniaethu â phobl Cymru a’i threftadaeth amrywiol a chyffrous.

Gofynnir yn arbennig i ymgeiswyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, fod â’r sgiliau/profiadau canlynol:

  • Gallu siarad Cymraeg yn hyderus i gynrychioli’r Gronfa yn y cyfryngau yng Nghymru ac mewn digwyddiadau allanol.
  • Profiad o weithio ym maes amrywiaeth a chynhwysiant.
  • Gwybodaeth am y sector elusennol a gwirfoddol cymunedol a’i heriau a’i gyfleoedd presennol.

Penodir ar sail sgiliau a galluoedd yr unigolyn, ond rydym yn chwilio am gydbwysedd o sgiliau a phrofiad o fewn y pwyllgor, ac felly byddwn yn ystyried sut fyddai pob ymgeisydd yn cydweddu â sgiliau a gwybodaeth ardal aelodau pwyllgor presennol..

Gweler y deunyddiau recriwtio am wybodaeth ar sut i ymgeisio ac i ddarllen mwy am y rôl: https://forms.hlf.org.uk/applications/HLFCommittees_PublicPortal.ofml

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.