YSGOLORIAETH: Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis – Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa Saunders Lewis

18 Mehefin 2019

Mae Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa Saunders Lewis yn gwahodd ceisiadau gan unigolion am Ysgoloriaeth Goffa i’w galluogi un ai:

> i dreulio amser ar gyfandir Ewrop yn astudio un o bedwar maes – drama a/neu ffilm, systemau gwleidyddol, cysylltiadau llenyddol, y celfyddydau cain gan gynnwys cerddoriaeth. Gellir cyflwyno’r astudiaeth ar ffurf adroddiad neu brosiect celfyddydol.

> neu i gyflwyno astudiaeth yn ymwneud â chyfraniad Saunders Lewis i lên, theatr neu wleidyddiaeth Cymru.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr ifanc dan 35 oed ond gellir ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn dan amgylchiadau penodol.

Ar gyfer yr ysgoloriaeth hon cynigir hyd at £10,000 dros ddwy flynedd.

www.cronfagoffasaunderslewis.org

Mae manylion yr Ysgoloriaeth i’w gweld ar wefan y Gronfa neu gellir cysylltu â’r Ysgrifennydd – wews@me.com

Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.