Trefnydd Y Sir (rhan amser – 60%) – Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

7 Hydref 2019

Cyflogwr:                                Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Lleoliad:                                  Swyddfa’r Ffederasiwn

Rheolwr Atebol:                    Cadeirydd y Sir am faterion dyddiol, ac yna i’r Pwyllgor Rheoli a Chyllid a’r Pwyllgor Gwaith

Cyflog:                                    £21,000 pro rata

Contract:                                  Adolygir y swydd yn flynyddol yn ddibynnol ar gyllid gan Lywodraeth Cymru

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

Mae Grant Llywodraeth Cymru, ‘Hyrwyddo’r Gymraeg’ yn ariannu rhan o’r swydd hon.  Os daw’r ffynhonnell gyllid hon i ben, mae’n bosib y bydd y swydd yn cael ei hail-strwythuro

Nod y Rôl

Mae Ffederasiwn CFfI Meirionnydd yn awyddus i gyflogi Trefnydd i ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a datblygu gwaith y Ffederasiwn mewn partneriaeth â thîm o swyddogion Sirol a Ffederasiwn CFfI Cymru.  Pwrpas y swydd yw cynorthwyo datblygiad pobl ifanc i fagu hyder i redeg y Ffederasiwn yn ddemocrataidd a llwyddiannus.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Terfynol.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.