Tiwtor Cymraeg i Oedolion – Prifysgol De Cymru

26 Mawrth 2019

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Tiwtoriaid a delir fesul awr

Graddfa E *£26.46 – £30.65 yr awr

*penodir ar waelod y raddfa

 

Tiwtor Cymraeg i Oedolion Cyflog: £26.46 – £30.65 yr awr.

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

I ymgeisio am y swydd ewch i:

http://jobs.southwales.ac.uk/vacancies/6252/GWG/welsh_for_adults_hourly_paid_tutors/university_of_south_wales/treforest/

Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.