Rheolwr Gwasanaethau Cefnogaeth Dechnegol – CYNNAL

13 Mehefin 2019

(£42,683- £45,591 yn dibynnu ar brofiad ac arbenigedd)

Mae CYNNAL yn gyfrifol am gefnogi cyfrifiaduron a systemau technoleg gwybodaeth mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar draws siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Dinbych. Rydym yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau Cefnogaeth Dechnegol i arwain ein tîm technegol.

Prif ddyletswyddau’r swydd yw dylunio, gosod a chefnogi isadeiledd cyfrifiadurol a rhwydweithiol mewn ysgolion. Byddwch yn arwain tîm o 11 sy’n darparu gwasanaeth technegol i 201 o ysgolion dros Ogledd Cymru.

Byddwch yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfatebol neu ddeng mlynedd o brofiad o reoli tîm a rheoli prosiectau isadeiledd technoleg gwybodaeth gymhleth. Rydym yn edrych am unigolyn all ddod o hyd i atebion i broblemau technegol cymhleth ac sy’n gallu cyfathrebu materion a syniadau mewn ffordd gryno a chlir, wyneb yn wyneb ac yn ysgrifenedig. Mae sgiliau rhyngbersonol da, gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg yn bwysig. Bydd angen hunan gymhelliant a’r gallu i weithredu ar eich pen eich hun.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch gyda Ieuan Williams ar 01286 685413.

Dyddiad cau hanner dydd ar yr 28ain o Fehefin.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais.docx
Disgrifiad swydd
SDd-Rheolwr-Gwasanaethau-Cefnogaeth-Technegol.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.