3 swydd, Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia – British Council Cymru

30 Gorffennaf 2019

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia?

Ydych chi’n berson hyderus a brwdfrydig ac yn gallu gweithio’n annibynnol ac fel ran o dîm?

Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid talentog a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) neu Oedolion (pob safon)

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasoli iaith ar ran Menter Iaith Patagonia ar gyfer Mawrth – Rhagfyr 2020

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, e-bostiwch iepwales@britishcouncil.org

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni cais yw 17.00, Medi’r 20fed 2019.

 

Mae’r British Council Cymru yn ymrwymedig i bolisi cyfle cyfartal ac mae’n awyddus i adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU ar bob lefel yn y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn sicrhau y caiff ymgeiswyr anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol eu cyfweld. Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn darllen testun safonol nodi ym mha fformat yr hoffent gael pecyn cais: print mawr, Braille, disg cyfrifiadur neu dâp sain.

Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gydberthnasau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Elusen gofrestredig: 209131 (Cymru a Lloegr) SC037733 (Yr Alban).

Ffurflen gais
Furflen-Gais-Swyddogion-Patagonia-2020.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Patagonia.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.