Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro) – Menter a Busnes

6 Medi 2019

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Bangor, Aberystwyth, Caerdydd neu Lanelwy (bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn Swyddfa Lantra yn Llanfair ym Muallt o bryd i’w gilydd)

Rheolwr Llinell:                      Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £26,300-£28,959

Cytundeb:                              Dros dro

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw rhoi mwy o bwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu gyda’r gwaith o fonitro a gweithredu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar hybu gwasanaethau Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes Cyswllt Ffermio.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler disgrifiad swydd isod.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.